Tulostusversio

4/2015

Lyhyesti

Kirsi Karlamaa Viestintäviraston pääjohtajaksi

Viestintäviraston pääjohtajaksi viisivuotiskaudelle 1.1.2016 - 31.12.2020 on nimitetty DI Kirsi Karlamaa. Pääjohtajan tehtävään hän siirtyy Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtajan tehtävästä. Karlamaa on ollut Viestintäviraston palveluksessa vuodesta 2000 lähtien.

----

Palveluväylä avattu

Kansallisen palveluväylän tuotantoympäristö avautui 18. marraskuuta. Nyt virastot ja laitokset voivat liittyä väylään mukaan, ja palveluväylän kautta olevien tietovarantojen käyttö voidaan aloittaa. Palveluväylässä tiedot liikkuvat järjestelmästä toiseen standardisoitujen ja avoimien rajapintojen kautta. Jatkossa palveluväylää hyödynnetään muissa kansalliseen palveluarkkitehtuuriin kuuluvissa palveluissa, kuten asiointivaltuuksissa ja kansalaisten palvelunäkymissä.

----

Uudet IT-ehdot tarkentavat turvaa pilvessä

Tietotekniikka-alan sopimusehdot on uudistettu. Uusissa IT2015-ehdoissa on muokattu muun muassa pilvipalvelujen erityisehtoja. Lisäyksiä on tehty erityisesti tietoturvaa ja tietosuojaa koskeviin kohtiin sekä tietoturvaloukkausten käsittelyyn. Lisäykset täsmentävät periaatteita, joilla tietoja pitää suojata.

Myös julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JHS 166) on tehty muutoksia. Uutuutena niihin on lisätty erityisehdot pilvipalveluista.

----

Tiedustelulait työn alla

Hallitus esittää, että Suomeen luodaan uusi tiedustelulainsäädäntö. Lainsäädäntöhankkeita perustellaan muuttuneella turvallisuus- ja toimintaympäristöllä ja sillä, että turvallisuusviranomaisilla pitää olla riittävät toimivaltuudet tietoverkoissa.

Lainvalmistelun pohjana on viime hallituskaudella toimineen tiedonhankintalakityöryhmän mietintö ja sen liiteaineisto sekä siitä saadut lausunnot.

Tiedusteluvaltuuksia laaditaan kolmessa lainsäädäntöhankkeessa. Oikeusministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä selvittää perustuslain tarkistamista siten, että lailla voitaisiin säätää kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Hanke etenee asiantuntijatyön jälkeen parlamentaariseen valmisteluun ennen esityksen antamista eduskunnalle.

Sisäministeriö johtaa siviilitiedustelua koskevaa hanketta painottuen suojelupoliisin tehtäviin ja toimivaltuuksiin. Hankkeessa selvitetään toimivaltuuksien kehittämistä ulkomaan henkilötiedustelua ja tietojärjestelmätiedustelua sekä rajat ylittävään tietoliikenteeseen kohdistettavaa tiedustelua varten.

Puolustusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Liikenne- ja viestintäministeriö tarjoaa hankkeille asiantuntija-apua digitalisaatiokehityksen huomioimisessa.

Hankkeet käynnistettiin lokakuussa, ja niiden määräaika päättyy vuoden 2016 lopussa.

----

PRH valvomaan tilintarkastajia

Tilintarkastuksen valvonta siirtyy valtiovarainministeriöltä ja keskuskauppakamarilta Patentti- ja rekisterihallitukselle. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat sekä julkishallinnon ja talouden tilintarkastusvaliokunnat lakkautetaan ja tehtävät siirretään Patentti- ja rekisterihallitukseen perustettavaan Tilintarkastusvalvonta-yksikölle, joka aloittaa toimintansa 1.1.2016.

----

Ihmisoikeuksien termit tutuiksi

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut verkkosivuillaan ihmisoikeussanaston. Siihen on koottu otos ihmisoikeuksiin sekä erityisesti kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden valvontajärjestelmiin liittyvistä termeistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sanastosta toivotaan olevan apua esimerkiksi kääntäjille, tulkeille, toimittajille ja muille alan termistöä käyttäville.

----

EU-tuomioistuin linjasi lainvalintaa

EU-tuomioistuimen mukaan verkossa toimivaan palveluntarjoajaan voidaan soveltaa myös muun kuin rekisterinpitäjän kotimaan henkilötietolainsäädäntöä. Edellytyksenä on, että rekisterinpitäjällä on kyseissä maassa kiinteä toimipaikka, jossa se harjoittaa aitoa ja todellista toimintaa, jonka yhteydessä verkkopalvelun tietojenkäsittelyä harjoitetaan. Sen sijaan tietojenkäsittelyn kohdehenkilöiden kansalaisuudella ei ole merkitystä.

Tuomioistuimen käsittelemässä tapauksessa on kyse slovakialaisesta yrityksestä, joka tarjoaa verkossa Unkarissa sijaitsevien asuntojen myynti-ilmoituspalvelua unkarilaisille. Unkarin korkein oikeus pyysi EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua lainvalinnasta ja tietosuojaviranomaisen toimivallasta.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.