Tulostusversio

4/2015

Lait ja säädökset

 

Säätiölaki tehostaa valvontaa

Uusi säätiölaki astui voimaan 1. joulukuuta. Uuden lain on tarkoitus lisätä säätiöiden toiminnan avoimuutta ja parantaa valvontaa. Patentti- ja rekisterihallitus vastaa yhä säätiöiden valvonnasta mutta sen lupaa ei enää tarvita säätiön perustamiseen. Valvontaa tehostetaan poistamalla viranomaisten välisen tiedonvaihdon esteitä.

Laki laajentaa lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määritelmää. Toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on annettava aiempaa yksityiskohtaisemmat tiedot lähipiiriin kohdistuvista toimista.

---------

Potilastietojen sähköiselle arkistoinnille lisäaikaa

Potilasasiakirjojen sähköinen arkistointi valtakunnalliseen arkistointipalvelu Kantaan sai uudet takarajat. Uudella asetuksella annetaan lisäaikaa tiettyjen asiakirjojen tallentamiselle.

Lokakuussa hyväksytyn asetuksen mukaan potilaan hoidon kannalta keskeiset asiakirjat on vietävä järjestelmään viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Aikaisemmat määräajat olivat syyskuussa 2014 ja 2016. Potilaan hoidon kannalta keskeisiä asiakirjoja ovat asetuksen mukaan esimerkiksi tiedot toimenpiteistä, laboratoriotulokset, diagnoosit ja rokotukset.

---------

Palveluarkkitehtuurista esitetään lakia

Kansallisesta palveluarkkitehtuurista ehdotetaan säädettäväksi laki. Lausuntokierroksella oleva lakiehdotus kokoaisi yhteen hallinnon sähköisen asioinnin tukipalveluja koskevan sääntelyn.

Laissa säädettäisiin tarkemmin sähköisen asioinnin tukipalvelujen toiminnallisuuksista sekä palvelutuottajien vastuista ja tehtävistä. Myös henkilötietojen käsittelyn sääntelyä tarkennettaisiin.

Tukipalvelujen tuotanto keskitettäisiin valtaosin Väestörekisterikeskukseen. Esimerkiksi tunnistamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimukset tunnistamisvälineiden käytöstä keskitettäisiin yhden toimijan vastuulle. Lain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään heinäkuussa 2016.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.