Tulostusversio

4/2015

Kiinteistöjen tietopankki

Teksti: Päivi Männikkö

Kotitalo Kemiössä, kesämökki Päijänteen rannalla, metsäosuus Posiolla ja mökkitien hoitokunta – ne sekä niiden omistajat ja vastuuhenkilöt on merkitty kiinteistötietojärjestelmään.

Kiinteistötietojärjestelmä sisältää kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin. Jälkimmäisen rekisterinpitäjä on Maanmittauslaitos. Kiinteistörekisteriä pitävät Maanmittauslaitoksen ohella 75 kuntaa asemakaava-alueellaan. Koko tietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisteriin merkitään perustiedot kiinteistöistä sekä tietoja niitä koskevista käyttöoikeuksista ja -rajoituksista. Sen tietoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, rakennuslupaa haettaessa tai kulkuoikeuksia selvitettäessä. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä ovat tiedot kiinteistön omistajista (lainhuudot), kiinnityksistä sekä erityisistä oikeuksista, kuten vuokraoikeudesta.

Rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat nimi, yhteystiedot, henkilötunnus sekä mahdollinen kuolinpäivä. Henkilötietoja saadaan kauppakirjoista, hakemuksista, ulosotto- ja kaivosviranomaisilta, tiekunnilta ja yhteisten alueiden osakaskunnilta sekä väestötietojärjestelmästä.

Julkista tietoa

Sekä kiinteistörekisteri että lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat julkisia. Maanmittauslaitoksen on järjestettävä jokaiselle mahdollisuus saada maksutta luettavakseen järjestelmässä olevat tiedot ja tehdä niistä muistiinpanoja.

”Lisäksi maksua vastaan tietoja luovutetaan otteina ja todistuksina ja teknisen käyttöyhteyden kautta”, johtava asiantuntija Anne Dahlqvist sanoo.

Tekninen käyttöyhteys järjestelmään edellyttää Maanmittauslaitoksen lupaa. Se myönnetään kiinteistötietojärjestelmästä säädetyn lain mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Henkilötunnus vain sen saamiseen oikeutetuille

Maanmittauslaitos luovuttaa kiinteistötietojärjestelmän tietoja lukuisille viranomaisille ja kaupanvahvistajalle sekä hakemuksesta muille tietoja laissa määriteltyihin tarkoituksiin tarvitseville. Henkilötunnuksia luovutetaan vain, jos tietoja pyytävällä on oikeus siihen henkilötietolain tai muun lain nojalla.

”Kun luovutamme kiinteistötietojärjestelmästä tietoja sähköisesti rakenteisessa muodossa, selvitämme vastaanottajan oikeuden saada myös henkilötunnukset. Mikäli oikeutta ei ole, jätämme henkilötunnuksen aineistosta pois”, Dahlqvist toteaa.

Kiinteistötietojärjestelmästä annetaan lainhuuto-, rasitus- ja vuokraoikeustodistuksia. Niissä henkilötunnus on näkyvissä.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.