Tulostusversio

4/2015

Etäpalvelut: Kiimingissä asioidaan etänä jo viidettä vuotta

Teksti: Kirsi Castrén

Oulun kaupungin Kiimingin asiointipisteessä ovat etäpalvelut olleet käytössä jo vuodesta 2011. Kiiminki oli yksi valtiovarainministeriön syksystä 2014 kevääseen 2015 järjestämän Etäpalveluhankkeen viidestä pilottipaikkakunnasta.

Etäasiointi tapahtuu videoneuvottelulaitteella tarkoitusta varten varatussa neuvotteluhuoneessa. Asiakasneuvoja avaa kuvayhteyden ja opastaa tarvittaessa.

”Viranomaiset saattavat toisinaan edellyttää etäasioinnissa asiakkaan tunnistautumista, jolloin asiakasneuvoja tarkistaa käyttäjän henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittaa tunnistamisesta viranomaiselle”, sanoo projektipäällikkö Jarmo Rossi.

Videoneuvottelulaitteen lisänä on dokumenttikamera, jolla asiakas voi halutessaan näyttää viranomaiselle lomakkeita ja muita asiakirjoja.

Etäpalvelu on saanut asiakkailta pääosin kiitosta.

”Hiukan on lähinnä iäkkäämpää väestöä pitänyt houkutella, kun on totuttu hoitamaan asioita puhelimen välityksellä. Etäkäytössä puhelinlinjaan on lisätty kuvayhteys. Negatiivista palautetta ei ole tullut sen jälkeen, kun ihmiset ovat laitetta ensimmäisen kerran käyttäneet”, Rossi kertoo.

Yksityisyyden turvaaminen kuvayhteydenotoissa on haaste sekä tekniikan että tilojen takia.

”Etäpalveluntuottajan on huomioitava paitsi laitteen tietoturva, myös asiakaspalvelutila, jossa laite on”, Rossi korostaa.

”Videoneuvottelulaite ei sovi suoraan esimerkiksi kirjastoon, jossa asiakaspäätteet ovat usein viiden, kuuden ryhmissä. Mikäli haluttaisiin, että osalta koneita voisi ottaa videoyhteyden, voisivat pohdittaviksi tulla esimerkiksi kevyet väliseinät tai kuulokkeet.”

Lue myös

Etäpalvelut: Kuva tuo viranomaisen kotiin »
Etäpalvelut: Tietoturva pankkiautomaatin tasolle »
Etäpalvelut: Pankissa verkkoneuvottelut ovat arkea »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.