Tulostusversio

4/2015

Johtaja vastaa aina

Teksti: Kirsi Castrén

Pääjohtaja vastaa viime kädessä kaikesta, myös tietosuojasta.

Valtiokonttorin tehtäviin kuuluu muun muassa korvausten maksaminen yksityishenkilöille ja henkilöstöhallinnon palvelujen tarjoaminen virastoille. Näin ollen siellä käsitellään paljon arkaluonteisia tietoja niin henkilöistä kuin organisaatioista.

Pääjohtaja Timo Laitisen mielestä vastuunjako johtajan ja tietosuoja-asiantuntijoiden kesken ei ole vaikeaa.

”Minä vastaan kaikesta, mitä talossa tapahtuu, sekä hyvässä että pahassa”, hän naurahtaa, ja selittää:

”Riskienhallintajohtaja vastaa meillä myös tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä asioista asiantuntijana, mutta asiantuntija ei kuitenkaan koskaan poista yleisjohdon vastuuta.”

Julkishallinnon säästöt niukentavat voimavaroja Valtiokonttorissakin. Laitinen pyrkii kuitenkin varmistamaan, että henkilöstöllä on riittävät resurssit ja valmennusta tehtäviinsä. Hänen mukaansa johtamisen näkökulmasta on tärkeää, että työntekijät ymmärtävät, kuka omistaa kunkin tiedon.

”Tietosuoja säilyy, kun johdossa ymmärretään, mistä tiedoista kukin vastaa, ja huolehditaan, että ne ovat vain oikeiden henkilöiden saatavissa ja käytettävissä.”

Valtiokonttori joutuu monen muun viraston tavoin tasapainoilemaan yksityisyydensuojan ja avoimuuden välimaastossa. Linjanvedot laintulkinnassa ovat viime kädessä linjajohdon asia.

”Arjessamme kohtaavat kaksi maailmaa: Valtion virastona noudatamme lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta, toisaalta tietosuojalainsäädäntö suojelee yksityisyyttä”, Laitinen kuvaa.

Siinä, missä esimerkiksi terveystiedot ovat itsestään selvästi salassa pidettäviä, liikesalaisuuksiin törmätään Laitisen mukaan jatkuvasti Valtiokonttorin julkisissa tarjouskilpailuissa. Silloin pohdittavaksi tulee, kenen intressejä suojellaan:

”Jos yritys ilmoittaa, että heidän tarjouksensa jokin osa on salainen, koska se pitää sisällään liikesalaisuuksia, joudumme miettimään, olemmeko toimivaltaisia ottamaan siihen poikkeavasti kantaa", Laitinen havainnollistaa.

 

Lue myös

Viisas johtaja sijoittaa tietosuojaan ja tietoturvaan »
Tietosuoja on kilpailuetu »
Johtajan viisi vinkkiä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.