Tulostusversio

3/2015

Verottajan kirjoissa ja kansissa

Teksti: Päivi Männikkö

Verohallinto ylläpitää muhkeankokoista tietojärjestelmää, jonne on tallennettuina lähes 5,1 miljoonan henkilöasiakkaan tiedot.

Verotuksen tietojärjestelmä koostuu 25 osarekisteristä, joihin kerätään ja joissa käsitellään henkilötietoja verotuksen toimittamista varten. Muita käyttötarkoituksia ovat verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta.

Tietojärjestelmän osarekistereitä ovat esimerkiksi asiakastietokanta ja verotietokanta. Asiakastietokanta sisältää henkilöasiakkaista perustiedot, kuten nimen, henkilötunnuksen ja osoitteen sekä tiedot perhesuhteista.

Henkilöasiakkaiden tietoja säilytetään seitsemän vuotta.

”Asiakastietokannassa säilytetään pysyvästi ajallinen poikkileikkaus vuoden viimeisen päivän rekisteritiedoista”, sanoo johtava asiantuntija Helena Hynynen.

Verotuksen tietojärjestelmä sisältää myös henkilötietolaissa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja. Niitä ovat invaliditeettiprosenttia, kirkkokuntaa ja ammattiyhdistyksen jäsenmaksuja koskevat tiedot. Lisäksi yksittäistapauksissa voidaan tallentaa tietoja sosiaalietuuksista ja rikoksista.

Säännöllistä käytönvalvontaa

Tiedot rekistereihin saadaan paitsi verovelvollisilta itseltään, muista viranomaisrekistereistä sekä tiedonantovelvollisilta, kuten työnantajilta, pankeilta ja eläkelaitoksilta.

Verotustietoja luovutetaan laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin muille viranomaisille, kuten Kelalle, poliisille ja ulosottoviranomaisille. Niitä voidaan myös luovuttaa Verohallinnon luvalla tieteellistä tutkimusta, tilastointia ja viranomaisten selvityksiä varten. EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietoja siirretään verosopimusten nojalla.

Verohallinnon mukaan tietojärjestelmän tietoturvasta huolehditaan kulunvalvonnalla, henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeuksien rajauksilla. Tietojen katselu ja muuttaminen kirjataan lokiin.

”Käytönvalvontaa tehdään sekä säännöllisesti että pyynnöstä”, Hynynen kertoo.

Tuloverotuksen kotikunta on salainen tieto

Verotustiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Julkisia ovat ainoastaan laissa erikseen luetellut asiakirjat ja rekisterit. Niistä tunnetuin esimerkki on vuosittain toimitetun tuloverotuksen julkiset tiedot. Julkisiin tuloverotietoihin ei enää kuulu verovelvollisen kotikunta vaan se maakunta, jossa kunta sijaitsee.

Jokaisella on oikeus saada asianosaisena tieto omaa verotustaan koskevista asiakirjoista. Verotusasiakirjat ovat verotoimistossa.

Henkilötietolain mukaista omien tietojen tarkastuspyyntöä ei vielä tällä hetkellä voi tehdä sähköisesti, Helena Hynynen kertoo.

”Pyynnön voi tehdä missä tahansa Verohallinnon toimistossa tai lähettää postissa.”

Vuodessa verotoimistoihin tulee noin 10–20 tarkastuspyyntöä.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.