Tulostusversio

3/2015

Asiantuntijalta: Julkisesti säännelty satelliittipalvelu Suomessa

Teksti: Anna von Fieandt-Lehtonen

Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säännelty satelliittipalvelu PRS antaa luotettavat paikannustiedot yhteiskunnan kriittisten toimintojen käyttöön.

Julkisesti säännelty satelliittipalvelu (PRS, Public Regulated Service) on Galileo-satelliittien lähettämien signaalien vastaanottoon perustuva palvelu. Se antaa valtuutetuille käyttäjille luotettavan signaalin häirinnästä huolimatta.

PRS-palvelussa vastaanotin laskee satelliittisignaalin perusteella sen omat paikka- ja aikatiedot. Toisin kuin monissa kaupallisissa paikannuspalveluissa, PRS-palvelussa käyttäjän tiedot eivät siirry toiseen suuntaan palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille.

PRS-palvelun rakentaminen on vielä käynnissä, mutta valmistuessaan, tavoitteiden mukaan vuonna 2020, se tulee toimimaan maailmanlaajuisesti.

PRS sietää häirintää

PRS-palvelu on tarkoitettu erityisesti viranomaiskäyttöön sekä tukemaan yhteiskunnan strategisia ja kriittisiä sovelluksia. Sen valtuutetuiksi käyttäjiksi on EU:ssa kaavailtu esimerkiksi poliisia, pelastustoimintaa, rajavalvontaa ja tullia sekä energiahuollosta, tietoliikenteestä tai pankkitoiminnasta keskeisesti vastaavia toimijoita. Viranomaiset pyrkivät takaamaan kansalaisten turvallisuuden kaikissa olosuhteissa, joten häiriöihin ja häirintään on varauduttava.

Palvelussa käytetään vahvoja, salattuja signaaleja ja se on suunniteltu kestämään jossakin määrin radiohäiriöitä ja tahallista häirintää.

Kriisitilanteissa ja kyberhyökkäyksissä tavanomaiset järjestelmät ovat haavoittuvia, mutta teknisesti edistyksellinen ja rajattu PRS parantaa toimintavarmuutta. Se tehostaa toimintaa erityisesti tilanteissa, joissa satelliittinavigointia häiritään lähettämällä tahallista radiotaajuushäiriöryöppyä (jamming). Häiriö peittää satelliitin lähettämän signaalin.

Niin ikään PRS:stä on hyötyä tilanteissa, joissa signaali väärennetään eli lähetetään satelliittinavigoinnissa väärennettyjä aika- ja paikkasignaaleja (spoofing) siten, että navigaatiovastaanotin laskee virheellisen sijainti- tai aikatiedon. Tällöin käyttäjä uskoo olevansa toisessa paikassa kuin missä todellisuudessa on tai aikasignaalia käyttävä tietojärjestelmä toimii virheellisesti.

Viestintävirasto Suomen PRS-viranomaisena

Liikenne- ja viestintäministeriö on nimittänyt Viestintäviraston Suomen PRS-viranomaiseksi. Se myöntää palvelun käyttöoikeudet. Rajaus valtuutetuille käyttäjille tapahtuu salausavainjärjestelyjen avulla. Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävänä on varmistaa PRS-palvelun kansallinen käytettävyys.

Viestintävirastoon on perustettu viranomaistyöryhmä keskeisille valtionhallinnon toimijoille. Sen on tarkoitus luoda PRS-palvelulle kansallinen hallintamalli sekä edistää työryhmässä edustettuina olevien organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa.

PRS-palvelu perustuu sitä koskevaan EU:n parlamentin ja neuvoston päätökseen (1104/2011/EU). Kansalliset säännökset tullaan lisäämään tietoyhteiskuntakaareen.

----

[KIRJOITTAJA]

Anna von Fieandt-Lehtonen on lakimies Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksessa.

Lue myös

Asiantuntijalta: Sijaintitiedot ovat luottamuksellisia »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.