Tulostusversio

1/2015

Tietoyhteiskuntakaari – kootut pelisäännöt

Teksti: Reijo Svento

Viestintäsektoria koskeva lainsäädäntö oli vuosien aikana hajaantunut useiksi eri laeiksi, jotka olivat jopa keskenään ristiriitaisia, päällekkäisyyksistä ja aukollisuudesta puhumattakaan.

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry kiinnitti poliittisten päättäjien ja ylemmän virkamieskunnan huomion lainsäädännön hahmottamisen ongelmaan. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sisällytettiinkin tavoite koota viestintää säätelevä lainsäädäntö paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi.

Poikkeuksellinen urakka

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta antoi mietintönsä hallituksen esityksestä tietoyhteiskuntakaareksi 1.10.2014. Kyseessä on yksi valiokunnan historian laajimmista lainsäädäntöhankkeista. Alkuperäisistä kahdeksasta laista 450 pykälineen päästiin yhteen kokonaisuuteen, jossa on 352 pykälää. Vastaavaa uudistusta ei ole kyetty tekemään missään muussa maassa.

Työn haastavuus näkyy myös valiokunnan ehdotuksissa eduskunnan lausumiksi. Valiokunta on ymmärtänyt lainsäädäntöhankkeen poikkeuksellisuuden ja laajuuden nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Valiokunta esittikin eduskunnan hyväksymissä lausumissa muun muassa, että tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanoa ja vaikutuksia seurataan tiiviisti. Mahdollisiin epäkohtiin tai ennakoimattomiin vaikutuksiin reagoidaan viivytyksettä. Erityisesti lain vaikutuksia tulee seurata verkkoneutraliteetin, alan investointien sekä yksityisyydensuojan toteutumisen näkökulmista.

Toisessa lausumassa edellytetään, että viestintämarkkinoiden sääntelyssä ja tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanossa pyritään keskeisinä lähtökohtina sääntelyn ja hallinnollisen taakan vähenemiseen, palvelukehityksen mahdollistamiseen sekä alan investointien edistämiseen.

Operaattoreille uusia velvoitteita

Lakiuudistus vaikuttaa operaattoreiden liiketoimintaan monin tavoin. Pelisääntöjen koostaminen yhdeksi kokonaisuudeksi helpottaa lainsäädännön noudattamista, ja ristiriitaisuuksia on kyetty poistamaan.

Vanhentuneiden pykälien tilalle säädettiin myös uusia pykäliä, joissa asetetaan joko operaattoreille velvoitteita tai viranomaisille uusia valtaoikeuksia.

Osassa uusista säännöksistä on ratkottu menneisyyden ongelmia vanhoilla keinoilla. Viestintävirastolle on annettu myös moniin muihin elinkeinoelämän sektoreihin verrattuna poikkeuksellisen laajat toimivaltuudet.

Viestintäsektorilla sekä tekninen että liiketoiminnallinen muutosvauhti on niin ripeää, että lakeja ei voi laatia taustapeiliin katsoen.

Edut näkyvät käytännössä

Osittaisista puutteistaan huolimatta tietoyhteiskuntakaari on perusteltu ja kansainvälisestikin poikkeuksellinen lainsäädäntöhanke. Muutoksen edut tulevat kirkastumaan, kun lakia sovelletaan käytäntöön. Tietosuojan ja tietoturvan osalta myös kansainvälisille viestinvälittäjille asetettiin operaattoreita vastaavat velvoitteet.

Kyseessä on niin laaja lainsäädäntöuudistus, että FiCom järjestää yhdessä Teleprikaati Oy:n kanssa koulutusta lain tulkinnoista ja merkityksestä kaikille asiasta kiinnostuneille. Ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin 10.3.

----

[KIRJOITTAJA]

Reijo Svento on Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n toimitusjohtaja.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.