Tulostusversio

1/2015

TUVE on valtion verkko

Teksti: Päivi Männnikkö

Suomen Erillisverkot Oy:stä tuli viranomaisten turvallisuusverkko TUVEn ylläpitäjä. Vaarantaako se, että uusi ylläpitäjä on yhtiö, verkon pitkäjänteisen kehittämisen?

Julkisen hallinnon turvallisuusverkko TUVE siirtyy liikkeenluovutuksena Puolustusvoimilta valtionyhtiö Suomen Erillisverkot Oy:lle maaliskuun alussa. Siirtymäajan jälkeen vuoden 2016 lopussa tarkastellaan liikkeenluovutuksen onnistumista ja toimintaa.  

Erillisverkkojen tehtävänä on verkkoinfrastruktuurin ylläpito. Verkon palveluista vastaavat valtion valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ja Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK.

Turvallisuusverkkotoimintaa koskevan lain eduskuntakäsittelyssä pelättiin, että se, että verkon uusi ylläpitäjä on yhtiö eikä virasto, vaarantaa turvallisuusverkon pitkäjänteisen kehittämisen.

”Jos tämä olisi ihan kaupallinen yhtiö ja varsinkin pörssilistattu yhtiö, jota kuka tahansa voi omistaa, ymmärtäisin huolen varsin hyvin”, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki kommentoi.

Hän muistuttaa, että Suomen Erillisverkot omistaa sataprosenttisesti valtio, ja yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Käytännössä Erillisverkkojen myymisestä valtiolta jollekin toiselle taholle voivat päättää vain kansanedustajat.

”Ja onko virasto jotenkin pysyvämpi? Viraston voi yhtiöittää, ja siitäkin päättävät kansanedustajat.”

”Toiminnassamme yhdistyvät viranomaistoiminnan luotettavuus ja pysyvyys ja viranomaisen ohjaus sekä yritystoiminnan ketteryys: Pystymme tekemään investointipäätöksiä ja muita liiketoiminnallisia ratkaisuja nopeasti ilman, että olemme kiinni valtion budjetissa.”

Lehtimäki arvioi, että tietoliikenneratkaisuja tarjoavalla yrityksellä, joka osin kilpailee avoimilla markkinoilla, on viranomaista enemmän kiinnostusta toiminnan kehittämiseen ja käyttäjäkunnan tarpeisiin.

”Myös kilpailumahdollisuudet osaavasta työvoimasta on huomioitava voimakkaasti kehittyvällä tietoliikennealalla.”

”Nythän TUVE-verkko on ollut Puolustusvoimien käytössä, ja muut viranomaiset ovat loistaneet poissaolollaan. Puolustusvoimien ydintehtäviin eivät kuulu runkoverkko-operaattorin tehtävät ja näiden tietoliikennepalvelujen tuottaminen muille viranomaisille. Meidänpä tehtäviä ne ovatkin.”

Lue myös

Bittien kulkua turvaamassa »
Timo Lehtimäki ja sosiaalinen media »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.