Tulostusversio

4/2014

Miksi pankki kysyy yksityisasioita?

Pankin kanssa yrityksensä asioita puhelimessa hoitanut yllättyi, kun häneltä kysyttiin ensimmäiseksi ajokortin numeroa. Puolueen jäsenyydestäkin kysyttiin.

Miksi pankkiasiakkaalta kysytään henkilötietoja?

”Rahanpesulaki asettaa pankeille velvollisuuden tuntea asiakkaansa. Henkilöllisyyden varmistamisen ohella tämä tarkoittaa tietojen hankkimista mm. asiakkaan taustoista, toiminnasta ja palvelujen käytöstä. Nykyinen rahanpesulaki tuli voimaan vuonna 2008”, sanoo johtava asiantuntija Mika Linna Finanssialan keskusliitosta.

Millaisia tietoja pankki saa kysyä?

”Tätä laki ei tyhjentävästi määrittele. Keskeistä on, että pankin on tunnettava asiakkaansa niin hyvin, että se pystyy ehkäisemään asiakkaan normaalista palvelujen käytöstä poikkeavat tai muusta syystä epäilyttävät tapahtumat.”

”Ajokortin tiedot ovat tarpeen, jotta jälkeenpäin voidaan selvittää, mihin asiakirjaan henkilöllisyyden todentaminen on perustunut. Sen sijaan puoluekannan selvittely ei ole tarpeen eikä sallittuakaan. Pankin on rahanpesulain 20 §:n nojalla silti selvitettävä, onko asiakas, hänen perheenjäsenensä tai läheinen yhtiökumppaninsa viimeisen vuoden aikana toiminut toisessa valtiossa merkittävässä poliittisessa tehtävässä.”

Mistä tietää, kysyykö pankki rahanpesulain takia vai muusta syystä?

”Suuntaa antaa rahanpesulain 10 §, jossa luetellut tiedot pankin on säilytettävä asiakassuhteen ajan. Lain 23 §:n nojalla ilmoitusvelvollisuuden suorittamiseksi hankitut tiedot on pidettävä erillään asiakasrekisteristä, eli niiden käyttäminen markkinointiin on kiellettyä. ”

”Muilta osin tietojen hankkimista ohjaa tarkoitussidonnaisuus: kysyttävien tietojen tulee olla tarpeellisia rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnan kannalta.”

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.