Tulostusversio

4/2014

Kolumni: Tavoitteena olla luottamuksen arvoinen

Teksti: Päivi Nerg

Sisäasiainhallinnossa sattuu ja tapahtuu. Mikä kantaa yksittäisten tapahtumien ylitse?

Sisäministeriön hallinnonalan tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin, yhdenvertaisin ja oikeudenmukaisin maa. Tämän saavuttamiseksi huolehdimme strategisen johtoajatuksemme mukaisesti ihmisten turvallisuudesta, rakennamme kilpailukykyistä yhteiskuntaa sekä varmistamme ihmisten yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.

Työmme vankka eettinen pohja rakennetaan jo koulutusvaiheessa. Valmistuvat poliisit, pelastajat, rajavartijat ja upseerit vannovat ammattivalan. Työnantajan velvollisuus on ylläpitää ja kehittää vahvaa sitoutumista ammattiin sekä näyttää esimerkkiä.

Laillisuusvalvonnan ensisijainen tavoite on edistää hallinnonalalle asetettujen tehtävien toteutumista sekä ylläpitää ja vahvistaa kansalaisten luottamusta ministeriön ja hallinnonalan toiminnan lainmukaisuuteen. Laillisuusvalvonnalla pyritään estämään ennalta mahdolliset virheet mutta myös paljastamaan ja saattamaan asianmukaiseen menettelyyn virheellinen toiminta.

Oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien toteutumisen noudattaminen ovat laillisuusvalvonnan peruskiviä. Sisäisen laillisuusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ovat henkilörekistereiden käytön valvonta, kanteluiden käsitteleminen ja valvontatarkastukset. Laillisuusvalvonta on vahva elementti johtamisen tukena, ja se otetaan sisäministeriön hallinnonalalla erittäin vakavasti.

Eettiset periaatteet, hyvä johtaminen ja ajantasainen valvonta luovat pohjaa sille, että voimme uskottavasti hakea uusia toimivaltuuksia ja uusia resursseja. Ne ovat myös pohja organisaatiomuutoksillemme, joita tarvitsemme hoitaaksemme perustehtäväämme. Meihin tulee voida luottaa, ja meidän on oltava luottamuksen arvoisia.

Taloudelliset paineet ovat kovat. Turvallisuussektorilla toiminnan sopeutuksen rajat tulevat nopeasti vastaan. Rajan tunnistaminen ja tunnustaminen on vastuullamme. Kehittämisessä turvallisuusviranomaisten lainsäädännön muutostarpeet, organisaatiomuutokset, yhteistyön välttämättömyys ja digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen haastavat sekä virkamiehet että päättäjät. Luottamusta meihin on oltava, jotta valtuuksiamme voidaan lisätä.

Ajankohtainen esimerkki lainsäädännön ja organisaation kehittämisestä on suojelupoliisin asemaa koskevat muutokset. Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi poliisin hallintolain muuttamiseksi. Sisäministeriö esittää, että suojelupoliisi siirrettäisiin Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi.

Tavoitteena on lisätä valtiojohdon mahdollisuuksia vaikuttaa suojelupoliisin tiedonhankinnan suuntaamiseen ja siten parantaa suojelupoliisin kykyä tuottaa sisäistä turvallisuutta sekä ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa palvelevaa tietoa. Esityksen mukaan sisäministeriö vastaisi jatkossa suojelupoliisin toiminnallisesta ohjauksesta, tulos- ja resurssiohjauksesta sekä laillisuusvalvonnasta. Ministeriön alaisuuteen siirtyminen vastaisi viranomaissektorin kehityssuuntaa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa.

-----

[KIRJOITTAJA]

Päivi Nerg on sisäministeriön kansliapäällikkö.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.