Tulostusversio

4/2014

Kolmen miljoonan rekisteri

Teksti: Päivi Männikkö

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöasiakkaiden rekisterissä on laaja kirjo kansalaisia.

Kun henkilö ilmoittautuu paikalliseen TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, hänen tietojaan tallennetaan työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojärjestelmän henkilöasiakkaiden rekisteriin.

Työnhakijasta kerätään muun muassa työhistoriaan, koulutustaustaan ja työnhakuun liittyviä tietoja työllistymissuunnitelmaa varten. Niin ikään rekisteriin tallennetaan tietoja tarjotuista töistä ja koulutuksista sekä esimerkiksi soveltuvuustestauksista ja työkykyarvioinneista.

Työttömien työnhakijoiden lisäksi rekisterissä on tietoja muiden muassa vuorotteluvapaalla olevista, kotoutettavista maahanmuuttajista, starttirahaa saavista uusista yrittäjistä sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista. Tällä hetkellä tietoja on noin kolmesta miljoonasta henkilöstä.

Katselusta ei jää lokimerkintää

Käyttöoikeus rekisteriin on niillä työ- ja elinkeinohallinnon virkamiehillä, joilla se on työtehtävien vuoksi tarpeen. Käyttöä ei ole rajattu yksittäiseen TE-toimistoon.

”Työ- ja koulutusmahdollisuuksia tarjotaan myös TE-toimiston hallinnollisten rajojen ohi. Ehdokkaita etsitään avoimiin työpaikkoihin koko rekisteristä”, sanoo neuvotteleva virkamies Taisto Tuominen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Rekisterissä voi olla asiakkaasta hänen toimittamiaan terveydentilatietoja, jos niillä on esimerkiksi merkitystä työllistymisessä. Näiden tietojen käyttöoikeus on vain niitä työtehtävissä tarvitsevilla asiakkaan TE-toimiston virkailijoilla.

”Myös psykologin asiakastietojen näkyvyyttä on rajattu TE-toimiston psykologeihin.”

Rekisterinpitäjä on työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakastietojen tallentamisesta ja käsittelystä huolehtivat työ- ja elinkeinotoimistot. Rekisterin käyttäjäoikeuksien ajan tasalla pitäminen ja käytönvalvonta ovat käyttäjäoikeuden myöntäjän vastuulla.

”Rekisteriin kirjautumisista ja rekisteriin tehdyistä merkinnöistä jää tietokantaan ja/tai lokiin merkintä, joita voidaan tarvittaessa tutkia”, Tuominen sanoo.

”Tietojen katselusta ei jää merkintää.”

Säilytysajoissa on eroja

Rekisterissä olevat omat tietonsa saa nähtävikseen TE-toimistolle osoitetulla allekirjoitetulla kirjeellä tai asioinnin yhteydessä.

”Tietojen tarkastaminen pyritään toteuttamaan ensisijaisesti henkilökohtaisen asiakaspalvelun yhteydessä, jolloin tehdään myös tarpeelliset korjaukset”, Tuominen sanoo.

Kirjallista tulostetta rekisterissä olevista tiedoistaan pyytää vuosittain noin 120 henkilöä. Lisätietoja tarkastamisoikeudesta saa TE-toimistosta.

Lain mukaan asiakkuuteen sekä asiointiin ja sen mahdollisiin erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot poistetaan tietojärjestelmästä kahden vuoden kuluttua merkinnästä.

”Asiakkuuteen ja asiointiin liittyvät tiedot tarkoittavat esimerkiksi ajanjaksoja, jolloin henkilöasiakas on ollut rekisteröitynä työnhakijana tai siihen liittyviä yhteydenottotietoja”, Tuominen täsmentää.

Kaikki asiakasta koskevat tiedot poistetaan, kun asiakkuuden päättymisestä on kulunut viisi vuotta, ellei tieto ole tarpeen säännöksiin perustuvan tehtävän hoitamiseksi tai vireillä olevan asian johdosta.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.