Tulostusversio

4/2014

Google-ratkaisu: Hakukoneyhtiöt paljon vartijoina

Teksti: Päivi Männikkö

Tietosuojaviranomaiset laativat yhteiset suuntaviivat tapauksiin, joissa hakukoneyhtiö kieltäytyy poistamasta verkko-osoitetta hakutuloksista.

EU-tuomioistuimen toukokuussa antaman ratkaisun mukaan henkilöllä voi olla oikeus saada itseensä liittyviin virheellisiin tietoihin johtavan verkkosivun osoite pois hakukoneiden tuloksista. Virheelliseen tietoon johtavan linkin poistamista pyydetään suoraan rekisterinpitäjältä eli hakukoneyhtiöltä.

Ratkaisun jälkeen esimerkiksi hakukoneyhtiöt Google  ja Bing ovat julkaisseet erilliset lomakkeet EU-tuomioistuimen ratkaisuun perustuviin poistopyyntöihin.

Google pitää tilastoa saamistaan poistopyynnöistä toukokuun lopusta alkaen. Puolessa vuodessa EU-maiden asukkaat ovat tehneet poistopyyntöjä yli 600 000 verkko-osoitetteesta. Niistä alle puolet, lähes 42 prosenttia, on poistettu. Suomalaisten pyynnöt ovat olleet keskimääräistä tuloksekkaampia, sillä suomalaisten pyytämistä yli 7 500 osoitteesta 47 prosenttia on poistettu. Google on poistanut eniten Facebook-sivuille johtavia linkkejä, mutta poistettaviksi pyydettyjen osoitteiden kirjo on erittäin laaja.

Sisältö ei katoa netistä

Tuomioistuimen ratkaisu koskee vain henkilön nimellä tehtyjen hakujen tuloksia. Hakukoneyhtiö ei vaikuta tiedon säilymiseen netissä vaan päättää siitä, poistetaanko tietoon johtava linkki hakutuloksista.

Euroopan komissio toteaa tietopaketissaan, ettei tuomioistuimen ratkaisun perusteella pääse ilman muuta eroon itselle ikävistä hakutuloksista. Hakukoneyhtiön on punnittava, kumman intressi on tapauskohtaisesti painavampi: pyynnön esittäneen henkilön oikeus yksityisyyteen vai suuren yleisön oikeus päästä hakutulosten kautta helposti käsiksi tietoon.

Google kertoo nettisivuillaan ottavansa arvioinnissa huomioon tulosten hyödyn muille käyttäjille. Se voi kieltäytyä poistamasta vaikkapa virkavirheeseen tai rikostuomioon liittyvää tietoa. Rikossyytteissä lopputuloksella on merkitystä, samoin sillä, onko kyse uutisesta.

Yhteinen sävel valitusten käsittelyyn

Tietosuojaviranomaiset ovat saaneet kansalaisilta yhteydenottoja, kun hakukoneyhtiö ei ole poistanut pyydettyä osoitetta. EU:n tietosuojaviranomaisten työryhmä hyväksyi marraskuun lopussa kansallisille viranomaisille laaditun linjauksen, jossa on 13 kriteeriä hakutulosten poistoa koskevien oikaisuvaatimusten käsittelyyn.

Työryhmä toteaa, että hakutulosten poistopäätöksissä tulee taata rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen eikä lainsäädäntöä saa kiertää. Osoitteen poistoa ei esimerkiksi saa rajata koskemaan vain EU-maan verkkotunnuksen sisältäviä osoitteita. Viranomaiset keskittyvät niihin oikaisuvaatimuksiin, joissa rekisteröidyn ja EU:n välillä on selvä yhteys, esimerkiksi rekisteröity on EU-maan asukas tai kansalainen. Työryhmän mukaan kriteerejä sovelletaan tapauskohtaisesti ja kansallinen lainsäädäntö huomioiden. Mikään yksittäinen kriteeri ei ole ratkaiseva.

Suomessa on vireillä noin kaksikymmentä sellaista oikaisuvaatimusta, joissa Google on kieltäytynyt poistamasta linkkiä hakutuloksista. Ne käsitellään tietosuojavaltuutetun toimistossa hallintolain mukaisesti. Ensimmäiset ratkaisut tehtäneen vuodenvaihteen jälkeen.

Lue myös

Hakukoneesta tuli rekisterinpitäjä »
Google: Yhteinen linja haussa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.