Tulostusversio

4/2014

Gallup: Etätyöstä sovitaan aina työnantajan kanssa

 

Näitä kysyimme:

 1. Millaiset ammattiryhmät tekevät teillä etätyötä?
 2. Miten etätyön tekijät perehdytetään etätyön tietoturvanäkökohtiin?
 3. Onko teillä etätyössä rajoituksia esimerkiksi työtehtävien suhteen?

----

Työsuhdepäällikkö Tuija Jokinen
Kela

 1. Kelassa etätyötä tekevät esimerkiksi suunnittelijat ja toimistoissa ratkaisutyötä tekevät asiakas- ja vakuutussihteerit.
 2. Etätyön tekeminen edellyttää aina sopimista. Mikäli etätyöjärjestely ei toimi, voi esimies välittömästi muuttaa tai rajoittaa etätyösopimusta ilman irtisanomisaikaa. Etätyössä noudatetaan Kelan tietoturvallisuusperiaatteita ja turvataan tietojen luottamuksellisuus. Tiedot eivät saa paljastua ulkopuolisille. Jokainen kelalainen on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen. Toimihenkilön vaitiolositoumus koskee myös kotona tehtävää työtä.
 3. Etuustyössä käsiteltävän materiaalin on oltava pelkästään sähköisessä muodossa. Työtilan tulee täyttää tietoturvallisuuden vaatimukset, ja käytettävien ohjelmistojen ja tietojen suojauksen on oltava samaa tasoa kuin työnantajan tiloissa. Työnantajalla on oikeus tarvittaessa tutustua työskentelytiloihin.

------

Henkilöstöpalvelujohtaja Satu Kukkonen
KONE

 1. KONEella etätyötä tehdään pääsääntöisesti asiantuntijarooleissa. Satunnaisesta etätyöstä sovitaan esimiehen kanssa ja säännöllisestä etätyöstä tehdään kirjallinen sopimus. Tehtäviä ei sinänsä ole rajattu, mutta luonteeltaan tehtävät ovat yksinsuoritettavia tai puhelinpalavereihin osallistumista.
 2. Ohjeistamme etätyötä tekeviä työntekijöitä KONEen standardien ja tietoturvapolitiikan mukaisilla toimintaohjeilla.
 3. Etätyötä tekevän työntekijän tulee käyttää työssään yrityksen tietokonetta, ei kotikonetta. Muita rajoituksia ei ole.

------

Tiedottaja Marko Mettenranta
Nordea

 1. Nordeassa yksiköt määrittelevät itse, mitkä ovat sellaisia tehtäviä, joissa etätyötä voidaan tehdä. Eniten etätyötä tekevät asiantuntijat. Esimerkiksi asiakaspalvelussa etätyö ei ole käytännössä mahdollista.
 2. Etätyöstä sovitaan oman esimiehen kanssa. Samalla käydään läpi ja sovitaan käytännön järjestelyt. Nordeassa tietoturvakoulutus on pakollinen kaikille työntekijöille.
 3. Etätyöpisteessä ei saa käsitellä esimerkiksi asiakastietoja tai muita pankin kannalta salaiseksi katsottavia tietoja. Lisäksi osa työtehtäviin tarkoitetuista sovelluksista on käytettävissä vain varsinaisessa työpisteessä.

Lue myös

Turvallisen etätyön resepti »
Etätyö: Esimiehen muistilista »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.