Tulostusversio

3/2014

Lait ja säädökset – vain netissä 3/2014

Rakennustyöntekijöistä pidetään kirjaa

Heinäkuun alussa voimaan tulleen työturvallisuuslain uudistuksen mukaan pääurakoitsijan tai rakennuttajan on pidettävä ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä. Luetteloon merkitään työntekijöiden nimet, syntymäajat ja veronumerot, työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivä sekä työnantajan nimi ja Y-tunnus. Luetteloa on säilytettävä kuusi vuotta työmaan valmistumisvuoden jälkeen.

Tietosuojavaltuutettu on ottanut kantaa työntekijäluettelon henkilötietojen käsittelyyn. Kannanotossa valtuutettu toteaa, että luettelo on henkilörekisteri, joten luetteloa ylläpitävä pääurakoitsija tai rakennuttaja on siten rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjän on huolehdittava tietojen turvallisesta säilyttämisestä sekä määriteltävä, kenellä on työtehtäviensä tai asemansa vuoksi oikeus käsitellä luettelon henkilötietoja. Mikäli pääurakoitsija tai rakennuttaja ulkoistaa työntekijätietojen käsittelyn ja rekisterinpidon, tulee siitä tehdä rekisteri-ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.

----

Matkustajatiedot laajemmin poliisin käyttöön

Poliisille ehdotetaan nykyistä laajempia mahdollisuuksia matkustajatietojen käyttöön.
Lakiesitys antaisi poliisille oikeuden saada matkustajatietoja myös teknisellä käyttöyhteydellä. Nyt poliisi saa tietoja vain yksittäiseen rikostutkintaan toisin kuin Tulli ja Rajavartiolaitos, joilla on oikeus saada matkustajatietoja teknisellä käyttöyhteydellä.

Lakiesitys koskee mm. lentoyhtiöiden ja varustamojen ylläpitämiä matkustajaluetteloita.
Poliisi saisi verrata matkustajatietoja tietojärjestelmiensä tietoihin. Vertaamisen jälkeen tiedot pitäisi joko hävittää tai mm. syytä epäillä -kynnyksen ylittyessä tallettaa poliisin tietojärjestelmään (kuulutukset, havaintotiedot, epäiltyjen tietojärjestelmä, Supon toiminnallinen tietojärjestelmä tai muu, tiettyä tarkoitusta varten perustettu poliisin henkilörekisteri).

Omaa rekisteriä poliisi ei matkustajatiedoista saisi perustaa. Pääsy matkustajatietoihin annettaisiin erilliselle yksikölle.

Lakiesitys (HE 168/2014) on haettavissa eduskunnan nettisivuilta >>

----

Verovelkatietojen luovutukseen muutoksia

Lokakuussa vahvistetun lainmuutoksen mukaan Verohallinto voi antaa tilaajalle selvittämisvelvollisuuden täyttämiseksi tiedot yksityisen elinkeinonharjoittajan tai kuolinpesän veroveloista. Muutos koskee elinkeinonharjoittajia ja kuolinpesiä, jotka on merkitty kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Vastaavat tiedot voidaan antaa hankintayksikölle hankintalaissa tarkoitetusta tarjoajasta tarjouskilpailusta poissulkemisperusteen selvittämiseksi.

Tiedonhaku edellyttää tietoa hakevan luotettavaa tunnistamista. Tietoja voidaan antaa myös sähköisesti. Verohallinto voisi valvoa tietojen hakua siitä tietojärjestelmään talletettavien tietojen avulla. Rekisteriin merkityllä olisi myös oikeus saada tieto siitä, kuka hänen tietojaan on hakenut.

Verotustietojen julkisuutta koskevaan lakiin ja tilaajavastuulakiin tehdyt muutokset tulevat voimaan joulukuun alussa.

 

Päivitetty 3.10.2014

Lue myös

Lait ja säädökset 3/2014 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.