Tulostusversio

1/2014

Lyhyesti tietosuojasta 1/2014

Urkinta voi jäädyttää EU:n ja USA:n sopimukset

Euroopan parlamentin ei pitäisi hyväksyä EU:n ja USA:n kauppasopimusta tai henkilötietojen siirtoa koskevaa Safe Harbor -järjestelyn uudistusta ennen kuin USA antaa eurooppalaisille riittävät tietosuojatakeet. Näin ehdotetaan parlamentin kansalaisvapauksien valiokunnan raportissa, joka käsittelee USA:n tiedusteluviranomaisten EU-maihin kohdistamaa verkkotiedustelua. Raportin mukaan terrorisminvastainen taistelu ei voi olla perusteena järjestelmälliselle ja laajamittaiselle henkilötietojen keräämiselle.

Raportoija Claude Moraes arvioi, että järjestelmällinen EU-kansalaisten henkilötietojen massakeruu uhkaa EU:n ja USA:n kauppasopimuksen hyväksymistä parlamentissa. Tietosuojaa koskevat artiklat pitäisikin jättää sopimuksesta pois ja neuvotella erikseen. Niin ikään pankkien maksuvälitystietojen vaihtoa koskeva sopimus EU:n ja USA:n välillä pitäisi panna jäihin kunnes on selvitetty, onko USA:n viranomaisilla tarkoitettua vapaampi pääsy EU-kansalaisten pankkitietoihin.

Kansalaisvapauksien valiokunta käynnisti selvityksen EU-kansalaisten tietojen keräämisestä syyskuussa. Euroopan parlamentti äänestää selvityksestä maaliskuun täysistunnossa.

----

Oikeusasiamies: Suostumuksensa peruneen tietoja ei saa käsitellä

Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan kliiniseen lääketutkimukseen osallistuneen henkilötietoja ei enää saa käsitellä sen jälkeen kun hän on perunut suostumuksensa tutkimukseen. Tutkittavien tietoja pitää käsitellä henkilötietolain mukaisesti, koska tutkimuslaissa ei ole säädöksiä henkilötietojen käsittelystä.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen viittasi ratkaisussaan tietosuojavaltuutetun lausuntoon. Sen mukaan pyydettäessä tutkittavalta suostumusta on huomioitava henkilötietolain asettamat reunaehdot ja tunnustettava tutkittavan tiedollinen itsemääräämisoikeus. Henkilöllä on oikeus perua suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, ja silloin käsittely on myös lopetettava. Se ei estä raportoimasta yleisellä tasolla tutkimuksen validiteettiin ja reliabiliteettiin vaikuttaneista seikoista.

Asiasta pyysi kannanottoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta. Se oli saanut viranomaisilta ristiriitaista ohjausta siitä, minkä lain nojalla lääketutkimusten osallistujien henkilötietoja käsitellään.

----

Rekisteri vailla pykäliä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää valtakunnallista hoitoilmoitusrekisteriä koskevat säännökset eivät täytä perustuslain vaatimuksia. Tätä mieltä on apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, joka antoi asiasta huomautuksen sosiaali- ja terveysministeriölle.

Vuonna 1995 voimaan tulleen perusoikeusuudistuksen jälkeen henkilörekisteristä pitää säätää kattavasti ja yksityiskohtaisesti laissa. Hoitoilmoitusrekisterin sisällöstä ja käytöstä säännellään kuitenkin vain asetuksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön pitää ilmoittaa toukokuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy asian korjaamiseksi.

Lue myös

Lyhyesti tietoturvasta 1/2014 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.