Tulostusversio

1/2014

Kysy meiltä 1/2014

Askarruttaako jokin henkilötietojen suojaan, yksityisyyteen, viestinnän luottamuksellisuuteen tai tietoturvaan liittyvä asia? Lähetä kysymyksesi meille, me etsimme sille sopivan vastaajan. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@tietosuoja-lehti.fi

----

Iäkäs äitini on sairaalassa, enkä ole tyytyväinen hänen hoitoonsa. Voinko saada hoitotiedot nähtävikseni?

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä saa antaa sivulliselle ilman potilaan kirjallista suostumusta tai nimenomaista lain säännöstä. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella.

Potilastietoja ei siis pääsääntöisesti voida luovuttaa ilman suostumusta edes lähiomaiselle. Poikkeuksia ovat tilanteet, joissa potilasta hoidetaan tajuttomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Tällöin lähiomaiselle tai muulle läheiselle voidaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi sen.

Läheisellä voi olla oikeus saada potilasta koskevia tietoja myös silloin, kun potilas ei itse pysty päättämään hoidostaan. Tällöin läheistä voidaan kuulla ennen tärkeän hoitopäätöksen tekoa sen selvittämiseksi, millainen hoito vastaisi parhaiten potilaan tahtoa. Tätä varten läheiselle on annettava riittävät ja tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta.

Kysymykseen vastasi tietosuojavaltuutetun toimiston tarkastaja Piia Nyström.

----

Onko auton rekisterinumero henkilötieto? Jos on, miksi sen avulla voi saada tietoonsa auton omistajan henkilötietoja?

Tietosuojavaltuutettu on ratkaisuissaan lähtenyt siitä, että auton rekisteritunnus on henkilötietolain määritelmän mukainen henkilötieto.

Rekisteritunnus on henkilötieto, koska rekisterinpitäjällä on tieto siitä, kenen tunnistettavan henkilön ajoneuvoon tunnus liittyy. Henkilötiedon määritelmä täyttyy myös silloin, kun rekisterinpitäjällä on rekisteritunnuksen perusteella tarkoitus hankkia tieto siitä, keneen tunnistettavaan henkilöön ajoneuvon rekisteritunnus liittyy. Olennaista on, että yksittäinen ihminen voidaan tunnistaa rekisterinumeron perusteella.

Auton omistajan henkilötietojen luovutus perustuu lakiin ajoneuvoliikennerekisteristä. Ajoneuvoliikennerekisteri on lähtökohtaisesti julkinen rekisteri, jonka rekisterinpitäjä on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Yksityiset henkilöt, yritykset ja viranomaiset voivat saada rekisteristä ajoneuvo- ja henkilötietoja. Henkilö voi halutessaan rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen luovutusta. Lisätietoja saa Trafin verkkosivuilta.

Kysymykseen vastasi tietosuojavaltuutetun toimiston tarkastaja Piia Nyström.

----

Puolisoni on pitkällä sairauslomalla eikä voi seurata yksityistä sähköpostitiliään. Saanko lukea hänen sähköpostinsa sillä välin?

Perustuslaki ja muu lainsäädäntö turvaa jokaiselle oikeuden luottamukselliseen viestintään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kukaan muu kuin viestinnän toinen osapuoli ei ole oikeutettu lukemaan lähettämiäsi tai vastaanottamiasi viestejä.

Viestinnän osapuoli voi silti oikeuttaa jonkun kolmannen tahon käsittelemään viestintäänsä puolestaan. Voit siten puolisosi luvalla seurata hänen yksityistä sähköpostitiliään.

Kysymykseen vastasi Viestintäviraston turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Jarkko Saarimäki.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.