Tulostusversio

1/2014

Lait ja säädökset 1/2014 - vain netissä

Oppijanumero korvaa pian henkilötunnuksen

Oppilasvalintaa koskeviin lakeihin tehdyt muutokset vähentävät henkilötunnusten käsittelyä opiskeluvalintarekistereissä. Muutokset tulivat voimaan vuodenvaihteessa.

Lakeihin opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä lisättiin säännökset oppijanumerosta. Se annetaan kaikille henkilöille, joiden tietoja tallennetaan Oppijan verkkopalveluun. Työn alla olevaan verkkopalveluun tulevat vähitellen kaikki opetuksen palvelut esiopetuksesta aikuis- ja jatkokoulutukseen.

Aluksi oppijanumeroa käytetään henkilön yksilöintiin opiskelijavalintarekistereissä. Tulevaisuudessa oppijanumerolla kaikki henkilön opiskeluhistoriaa koskeva tieto tallennettaisiin yhteen paikkaan. Tarkoituksena on, että opiskelutietojen käsittelyssä oppijanumerot korvaisivat henkilötunnukset jossakin vaiheessa jopa kokonaan.

------

Televalvonnan käyttö verkkorikoksissa laajenee

Vuoden 2014 alussa voimaan tulleita uusia esitutkinta- ja pakkokeinolakeja täydennettiin, koska laeissa oli havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa. Täydennykset tulivat voimaan vuoden alussa samaan aikaan laajempien uudistusten kanssa.

Televalvontaa saa nyt käyttää entistä laajemmin tietoverkkorikosten tutkinnassa. Käräjäoikeus voi nyt myöntää luvan televalvontaan, kun henkilöä on syytä epäillä tietojärjestelmän luvattomasta käytöstä, vahingonteosta, viestintäsalaisuuden loukkauksesta, tietomurrosta tai lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming). Näissä tapauksissa teleosoitteen tai päätelaitteen haltijan suostumusta ei enää edellytetä.

------

Kuolinpesän yhteyshenkilön tiedot eivät tulekaan väestörekisteriin

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin tehdyn muutoksen mukaan kuolinpesän yhteyshenkilön tietoja ei aletakaan kerätä väestötietojärjestelmään. Yhteyshenkilön tietojen tallentamisen oli määrä alkaa tämän vuoden maaliskuussa.

Tietojen tallentamisesta luovutaan, koska kävi ilmi, ettei yhteyshenkilön tietoja saada kattavasti ja yksilöidysti luotettavasta viranomaislähteestä. Väestötietojärjestelmään tallennettavat tiedot pitää voida yksilöidä luotettavasti esimerkiksi henkilötunnuksen avulla. Kuolinpesän yhteyshenkilön tietoja kerätään muun muassa Verohallinnon järjestelmään. Sinne ei kuitenkaan kerätä yhteyshenkilöiden henkilötunnuksia, koska niitä ei tarvita verotuksen toimittamiseen.

Eduskunnan hallintovaliokunta peräänkuuluttaa selvitystä siitä, voitaisiinko kuolinpesän yhteyshenkilön tunniste- ja yhteystietojen ilmoittaminen tehdä pakolliseksi ja voitaisiinko tiedot mahdollisesti myös rekisteröidä. Perusteluna valiokunta toteaa mietinnössään, että tiedot kuolinpesän asianhoitajasta ovat tärkeitä yhteiskunnan tietohuollon kannalta.

Lue myös

Lait ja säädökset 1/2014 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.