Tulostusversio

1/2014

Rikostuomio voi olla riski terveydenhuollossa

Teksti: Kirsi Castrén

Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään mahdollisuuksia parantaa työnantajan oikeuksia saada tietoa terveydenhuollon työntekijän rikostaustasta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät kuulu turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin. Työnantajilla on kuitenkin oikeus saada tietoja työnhakuun liittyvää soveltuvuusarviointia varten Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä. Sinne talletetaan tiedot ammattitoiminnassa tehdyistä rikoksista. Lisäksi työnantaja voi pyytää lasten parissa tehtävään työhön valittua esittämään rikostaustaotteensa.

Viime vuosina on kuitenkin pohdittu, olisiko syytä lisätä terveydenhuollon työnantajien oikeuksia saada tietoja työntekijöiden rikostaustoista. Oikeusministeriön työryhmä selvitti tätä vuonna 2010 laatimassaan muistiossa. Työryhmä ehdotti, että ammattihenkilörekisteriin tallennettaisiin tiedot myös henkeen, terveyteen tai tietoon liittyvistä vakavista rikoksista. Ammatillisen toimintakyvyn vuoksi rekisteriin tallennettaisiin myös törkeä rattijuopumus ja huumerikokset. Työnantajat voisivat saada rikostietoja myös työsuhteen aikana. Toisena vaihtoehtona työryhmä esitti mallia, jossa työntekijä toimittaisi rikostaustaotteensa työnantajalle.

Työryhmä perusteli ehdotustaan potilaan turvallisuudella ja oikeuksilla. Työryhmä korosti, että sen ehdotuksen mukaiset selvitykset koskisivat vain osaa välitöntä potilastyötä tekevistä. Enemmistö terveydenhuollon ammattihenkilöistä jäisi selvitysmenettelyn ulkopuolelle. Asian jatkovalmistelu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.

Huumetaustasta on syytä tietää

Terveydenhuollossa ehdotus toivotetaan tervetulleeksi.

“Se olisi hyvä uudistus”, kommentoi palvelussuhdejohtaja Anne-Maria Mäkinen HUS-kuntayhtymästä.

“Pitäisi voida aina tarkistaa, onko hakijalla merkintöjä huumausainerikoksista.”

”Palvelussuhteeseen ottamisen yhteydessä rikostausta olisi hyvä voida selvittää muiltakin kuin vain lasten kanssa työskenteleviltä”, Mäkinen jatkaa.

Työryhmän ehdotus on kerännyt myös kriittisiä kommentteja työelämän eri osapuolilta. Elinkeinoelämän edustajat vaativat työnantajille laajempaa tiedonsaantioikeutta, palkansaajajärjestöt puolestaan pelkäävät, että ehdotus kaventaisi liikaa työntekijän yksityisyydensuojaa.

Tietojensiirrossa viivettä

Viranomaisten välisessä tietojensiirrossa on Mäkisen kokemusten mukaan usein myös viivettä, joten Valviran ammattihenkilörekisterin tiedot eivät aina ole ajan tasalla.

”Esimerkiksi silloin, kun henkilöitä valmistuu sairaanhoito- oppilaitoksista paljon, Valviran laillistusten anto ruuhkaantuu. Valmistuvat henkilöt taas monesti työllistyvät saman tien.”

”Työnantajavastuiden näkökulmasta on tärkeää tietää se, mikä on työnantajalle hyväksyttävä viive saada tietoja esimerkiksi muuttuneista ammattioikeuksista”, palvelussuhdejohtaja toteaa.

Lue myös

Tausta tarkastelussa »
Taustaselvitysten muistilista »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.