Tulostusversio

2/2008

Tietosuoja: Lakiesitys edunvalvonnasta

Teksti: Johanna Tornberg

Hallituksen eduskunnalle huhtikuussa 2008 antama esitys (HE 45/2008 vp) holhoustoimesta ei sisällä muutoksia edunvalvojan tiedonsaantioikeuteen tai salassapitovelvollisuuteen.

Edunvalvontapalveluiden siirtäminen kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin aiheuttaa kuitenkin asiointimatkojen pidentymisen, sillä edunvalvojien toimipisteverkosto harvenee esityksen mukaan 250:sta 180:een. Tämä vaarantaa edunvalvontapalveluiden henkilökohtaisuuden ja voi samalla merkitä riskejä myös yksityisyyden suojan näkökulmasta.

Päämiehen edun tuleekin edelleen olla edunvalvojan tehtävän hoitamisen tärkein päämäärä, myös yksityisyydensuojan näkökulmasta.

----- 

[KIRJOITTAJA]

Varatuomari Johanna Tornberg toimii tutkijana Lapin yliopistossa. Hän tekee väitöskirjaa oikeudesta laatuun julkisissa palveluissa, erityisesti holhoustoimessa.

Lue myös

Tietosuoja: Päämiehen tiedot suojassa edunvalvonnassa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.