Tulostusversio

2/2008

Hankinnat: Valinnasta tehtävä perusteltu päätös

Teksti: Veijo Turunen

Julkisia hankintoja sääntelevän hankintalain (348/2007) mukaan hankintayksikön on tehtävä kirjallinen ja perusteltu päätös tarjouksen valinnasta sekä päätös kaikista tarjoajien ja ehdokkaiden asemaan vaikuttavista ratkaisuista. Tällaisia ovat esimerkiksi kilpailusta poissulkeminen ja soveltuvuuden arviointi.

Päätöksessä on oltava voittaneen tarjoajan nimi, tarjouksen kokonaishinta sekä valintaperusteet ja niiden soveltamistapa perusteluineen. Päätöksessä tulee olla mukana myös perustelut eri hankintamenettelyjen käytölle.

Lainkohdan tarkoituksena on turvata hankintamenettelyssä mukana olleiden asianosaisten oikeussuoja, todellinen mahdollisuus saada tietoja tarjouskilpailua koskevista päätöksistä ja menettelyjen tasapuolisuudesta mahdollisen valituksen tekemiseksi.

Hankintapäätöksestä tiedotetaan kaikille tarjouskilpailussa mukana olleille. Myös hankinnan keskeyttämistä koskeva päätös on annettava tiedoksi kaikille mukana olijoille. Tarjoajaa tai tarjousta koskeva hylkäämispäätös on annettava tiedoksi hylätylle taholle.

Kunnallisissa hankinnoissa kuntien jäsenille tulisi taata mahdollisuus saada tietoja hankinta-asiakirjoista mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

-------

[KIRJOITTAJA]

Veijo Turunen työskentelee asiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitossa.

Lue myös

Hankinnat: Asiakirjoille selkeämmät ohjeet »
Hankinnat: Tietosuoja huomioitava julkisissa hankinnoissa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.