Tulostusversio

3/2008

Kunnat: Mikä PARAS?

Teksti: Sami Uotinen

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on muun muassa kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, palvelujen organisoinnin ja tuotantotapojen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen.

Uudistuksen tavoitteita toteutetaan kuntien yhdistämisillä, alueliitoksilla, lisäämällä kuntien yhteistoimintaa sekä kokoamalla yhteen laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja.

Yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-alue voidaan luoda antamalla toiminnallisen kokonaisuuden tehtävät joko yhden kunnan hoidettavaksi (ns. isäntäkuntamalli) tai kuntayhtymälle.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain (169/2007) mukaan perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalipalveluista huolehtivan kunnan tai yhteistoiminta-alueen väestöpohjan tulee olla vähintään noin 20 000 asukasta.

Puitelaissa turvataan laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut jakamalla maa erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuihin kuntayhtymiin. Kuntayhtymät muun muassa vastaavat erikoissairaanhoitolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisista palveluista kunnan osoittamassa laajuudessa.

Puitelain nojalla valtion järjestettäväksi ja rahoitettavaksi siirtyvät elatusturvalain mukaiset tehtävät, holhoustoimen edunvalvontapalvelut sekä kuluttajaneuvonta.

-----

[KIRJOITTAJA]

Sami Uotinen toimii lakimiehenä Suomen Kuntaliitossa.

Lue myös

Kunnat: PARAS nostaa tietosuojahaasteet esille »
Kunnan julkiset ja salaiset tiedot »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.