Tulostusversio

4/2013

Lyhyesti tietosuojasta 4/2013

Potilastietoarkiston käyttö alkaa

Kansallisen potilastietoarkiston käyttöönotto edistyy. Itä-Savon sairaanhoitopiiri on aloittanut potilastietojen tallentamisen arkistoon marraskuussa. Muut julkisen terveydenhuollon yksiköt liittyvät arkistoon vuoden 2014 aikana ja yksityiset palveluntuottajat viimeistään vuonna 2015.

Aluksi arkistoon tallennetaan suurin osa potilaan jatkuvaa potilaskertomusta, kuten diagnoosit sekä riski-, rokotus- ja lääkitystiedot. Vuoteen 2016 mennessä arkistoa täydennetään muun muassa hammashoidon asiakirjoilla.

Jos potilas antaa suostumuksensa, hänestä arkistossa olevia hoitotietoja voidaan käyttää yli terveydenhuollon organisaatiorajojen. Potilas voi myös kieltää tietojensa luovuttamisen joko kokonaan tai tietyn käynnin osalta. Potilas voi tarkastella verkkosovelluksessa (Omakanta), mitä tietoja hänestä on tallennettu arkistoon, ja mitkä yksiköt ovat hakeneet niitä.

Terveydenhuollon toimintayksikkö käyttää potilastiedon arkistoa oman potilastietojärjestelmänsä kautta. Ennen arkiston käytön aloittamista yksikön pitää päivittää potilastietojärjestelmänsä ja kouluttaa henkilöstönsä.

----

Pilvipalveluneuvoja kunnille

Kuntien pilvipalveluiden käytön odotetaan lisääntyvän lähivuosina kustannussäästöjen takia. Kuntaliiton laatima muistio neuvoo kuntia pilvipalvelujen tietosuojakysymyksissä.

-----

EU-tuomioistuin: Sormenjäljet saa tallettaa passiin, mutta…

EU:n passiasetuksen mukaan passin siruun pitää tallettaa passinhaltijan kasvokuvan lisäksi kaksi sormenjälkeä. EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun mukaan passinhaltijan sormenjälkien kerääminen ja tallentaminen ei ole ristiriidassa EU:n perusoikeusasiakirjan kanssa, vaikka se saattaa kaventaa kansalaisten oikeutta yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Tuomioistuimen mukaan sormenjälkien keräämistä ja tallentamista passiin puoltaa se, että niiden avulla henkilö pystytään tunnistamaan luotettavasti. Samalla torjutaan tehokkaasti passien väärinkäyttöä ja laitonta maahantuloa. Sormenjälkien keräys ei siten ole tavoitteisiin nähden ylimitoitettua.

Ratkaisussa painotetaan kuitenkin sitä, että passiasetuksen mukaan sormenjälkiä saa käyttää ainoastaan passinhaltijan tunnistamiseen ja passin oikeellisuuden toteamiseen. Asetusta ei pidä tulkita siten, että se antaisi oikeusperustan kerätä sormenjälkiä keskitettyyn rekisteriin tai hyödyntää muihin tarkoituksiin kuin laittoman maahantulon estämiseen.

Monissa EU-maissa, myös Suomessa, on keskusteltu mahdollisuuksista hyödyntää passien sormenjälkitietoja rikosten selvittämiseen.

----

Koulujen tietosuojaoppaasta uudistettu painos

Saako tiedon oppilaan sairaudesta tallettaa koulun oppilasrekisteriin? Voiko välituntien valvonnassa käyttää apuna valvontakameroita? Onko sallittua antaa tiedotusvälineille tiedot valmistuneista opiskelijoista?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan Opetushallituksen uusitussa oppaassa Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. Uudistetussa painoksessa on huomioitu vuosina 2010 ja 2011 voimaan tulleet oppilas- ja opiskelijatietojen käsittelyä koskevat lakimuutokset.

Lue myös

Lyhyesti tietoturvasta 4/2013 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.