Tulostusversio

3/2013

Kyberturvallisuuskeskus käyntiin ensi vuonna

Teksti: Markku Summa

Kyberturvallisuuskeskus vahvistaa Viestintäviraston tietoturvapalveluita.

Viestintävirastoon perustetaan Kyberturvallisuuskeskus, joka pohjautuu valtioneuvoston hyväksymään kyberturvallisuusstrategiaan.

Keskuksen tarkoituksena on toimialajohtaja Kirsi Karlamaan mukaan yhdistetyn kyberturvallisuuden tilannekuvan tuottaminen ja ylläpitäminen sekä tiedon kerääminen ja jakaminen kybertapahtumista eri toimijoille. Asiakkaita ovat kaikki teleyritykset, huoltovarmuuskriittiset toimijat kuten sähköyhtiöt, kaikki viranomaiset, eri yhteisöt ja myös kansalaiset.

"Uudet tehtävät parantavat Viestintäviraston nykyisten tietoturvatehtävien hoitamista”, Karlamaa sanoo.

Rahoitus on myönnetty vuodesta 2014 alkaen. Toiminta rahoitetaan sekä verovaroin että Viestintäviraston tietoturvapalveluistaan keräämillä käyttömaksuilla.

Reagointikyky paranee

Kun kyberturvallisuuskeskus perustetaan, Viestintäviraston reagointikyvystä tulee ympärivuorokautinen. Karlamaan mukaan uudet palvelut auttavat virastoa myös muiden organisaatioiden reagointikyvyn tukemisessa.

”Tilannetietoisuus paranee, samoin kuin analysoidun tiedon jakaminen. Myös verkostojen vuorovaikutus lisääntyy.”

Hän korostaa, että vahvistetuista kyberturvallisuuspalveluista tulee juuri niin hyviä kuin kumppaneilla on halua ja varaa panostaa.

"Jokainen julkishallinnon organisaatio vastaa edelleen omista tietojärjestelmistään. Odotamme nyt, että meille ilmoitetaan entistä kattavammin loukkauksista ja poikkeamista. Se auttaa merkittävästi tilannekuvan luomisessa."

"Toivomme, että yhteistyöverkostomme sekä yksityisen että julkisen sektorin kanssa toimivat."

Kasvua tarpeen mukaan

Viestintävirasto pohtii parhaillaan yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa, minkälaisia kyberturvapalveluja maahan syntyy.

"Ensi vuonna on tarkoitus palkata asiantuntijoita kuuden henkilötyövuoden verran. Suunnitelmissa on, että vuoden 2015 alussa henkilökunnan määrä olisi kymmenen”, Karlamaa kertoo.

Tarvittaessa asiantuntijapalveluita ostetaan viraston ulkopuolelta, kuten tähänkin asti.

Tarkoitus on Karlamaan mukaan kasvaa portaittain tarpeen mukaan. Helppo työsarka ei tule olemaan, sillä kyberuhat näyttävät koko ajan lisääntyvän ja monimutkaistuvan.

"Syksyllä jalkaudumme yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme pariin työpajojen merkeissä kertoaksemme, mitä olemme tekemässä ja erityisesti saadaksemme tietoa kentän tarpeista ja toiveista."

Valtionhallinnossakin varaudutaan

Samaan aikaan menossa on erityisesti valtionhallinnon reagointikykyä tehostava hanke (SecIT). Hankepäällikkönä toimiva valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Kirsi Janhunen kertoo, että hankkeessa suunniteltava ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan tehtäviin kuuluu valtionhallinnon tietoturvaloukkausten havainnointi, poikkeamiin reagointi ja tietoturvallisuuden tilannekuvan hallinta.

”Valtionhallinnon kyberturvallisuus paranee merkittävästi, koska tällä hetkellä meillä ei ole riittävän kattavaa reaaliaikaista tilannekuvaa valtionhallinnon tietojen, tietojärjestelmien ja tietoverkkojen tietoturvallisuudesta”, Janhunen sanoo.

Reagointikyvyssä on ollut puutteita erityisesti silloin, kun tietoturvapoikkeama on vaatinut laajaa tai usean toimijan yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena syntyvät palvelut täydentävät Viestintäviraston kyberturvallisuuspalveluita. Keskeiset palvelut tuotetaan valtion keskitettyjen toimialariippumattomien ICT-palveluiden eli TORIn kautta yhteistyössä Viestintäviraston kanssa.

Ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämisen vahvistettu budjetti tälle vuodelle on 600 000 euroa. Tämän lisäksi tietoturvaloukkausten havainnoinnin GovCERT- ja GovHAVARO- palveluille myönnettiin lisäbudjetista vajaa miljoona euroa.

”Aikaa on vuoden 2013 loppuun, mutta jatkorahoitus on vuoden 2014 talousarvioesityksessä”, Janhunen sanoo.

Lue myös

Kyberturvassa uusia palveluja valtiolle »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.