Tulostusversio

3/2013

Tietosuojalautakunta: Auton rekisterinumero on henkilötieto

Tietosuojalautakunta on linjannut henkilötiedon määritelmää muun muassa vuonna 2010 antamassaan päätöksessä. Sen mukaan auton rekisterinumero on henkilötieto.

Tietosuojalautakunnalta pyydettiin kantaa siihen, onko autojen huoltotietojen kerääminen tietokantaan ja julkaiseminen verkkosivustolla henkilötietojen käsittelyä. Huoltotietorekisterin tarkoituksena oli ilmoittaa kaikille Suomessa rekisteröidyille autoille tehdyt huoltotoimet ja siten antaa avointa tietoja autojen kunnosta. Tiedustelussa korostettiin, ettei tietokannassa ollut kyse henkilötiedoista vaan autojen tiedoista.

Omistaja voidaan tunnistaa epäsuorasti

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa henkilöä koskevia tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Komissio on henkilötietodirektiiviä koskevassa taustamuistiossaan todennut, että ajoneuvon rekisterinumero on direktiivin tarkoittama henkilötieto, koska sen avulla henkilö voidaan tunnistaa epäsuorasti. 

Lautakunnan mukaan huoltotietorekisterissä on kyse henkilötietojen käsittelystä, koska auton rekisterinumero mahdollistaa henkilön erottamisen muista henkilöistä. Rekisterinumeron perusteella auton senhetkisen omistajan tiedot saa puhelimitse erilaisista palveluista, joten tieto on saatavissa helposti ja kohtuullisin kustannuksin.

Huoltosivusto ei täyttänyt lain vaatimuksia

Lautakunta selvitti asiaa hakemuksena saada käsitellä henkilötietoja ja hylkäsi hakemuksen.

Huoltotiedot olisi kerätty autoliikkeiden ja korjaamoiden asiakasrekistereistä. Lautakunnan mielestä henkilötietolain vaatimus käyttötarkoitussidonnaisuudesta ei täyttyisi, koska autoliikkeillä ja korjaamoilla ei ole velvollisuutta luovuttaa asiakkaiden tietoja tähän tarkoitukseen. Auton viemistä huoltoon ei myöskään voi pitää asiakkaan suostumuksena luovuttaa huoltotietoja muualle kuin korjaamon asiakasrekisteriin. Lautakunta korosti sitä, että asiakassuhteisiin perustuvassa tietojenkäsittelyssä asiakkaan suostumuksella on erityisen suuri merkitys.

Huoltotietorekisteri olisi myös jäänyt vaillinaiseksi, koska autoja huoltavat myös yksityishenkilöt. Näin ollen rekisteri ei olisi täyttänyt henkilötietolain vaatimusta tietojen virheettömyydestä.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.