Tulostusversio

3/2013

Pääkirjoitus 3/2013

Teksti: Kirsi Karlamaa

Kyberturvallisuus - mahdollisuuksia, yhteistyötä ja luottamusta

Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus perustetaan valtioneuvoston kyberturvallisuusstrategian mukaisesti. Virasto tulee parantamaan kokonaisvaltaista tilannetietoisuutta ja tilanneymmärrystä eri toimijoiden välillä.

Tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, tietoturvaloukkausten ratkaisu ja tietoturva-asioista tiedottaminen ovat jo entuudestaan Viestintäviraston vahvaa osaamista. Virastolla on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Yhteistyötä tehdään sekä yksityisen että julkisen sektorin kanssa, kansalaisia ja kuluttajia unohtamatta. Kyberturvallisuuskeskuksen tavoitteena on parantaa eri toimijoiden tilannetietoisuutta tarjoamalla niille ajantasaista, koottua ja analysoitua tietoa haavoittuvuuksista, häiriöistä ja niiden vaikutuksista.

Keskeisenä osana toimintaa tulee olemaan yhteistyöverkostojen tehostaminen ja niiden osaamisen kehittäminen. Virasto on valmistellut tulevia tehtäviä yhteistyössä sidosryhmien kanssa - sidosryhmillä on silminnähtävä tarve analysoituun tilannekuvaan kybertapahtumien hallitsemiseksi, ennaltaehkäisemiksi ja ennen kaikkea päätöksenteon tueksi. Lisäksi Viestintävirastolta on toivottu jalostuneempia tuotteita: pikatilannekuvaa, kohdennettuja toimialakohtaisia tuotteita, yleistajuisia ohjeita, tilastoja ja pitkän aikavälin trendejä.

Tärkeä osa toimintaa on myös tiedon luottamuksellisuus, se, että jaamme ja luokittelemme tietoa oikein. Tähän tehtävään tulemme tarvitsemaan poikkihallinnollisesti eri toimijoiden yhteistyötä, asiantuntemusta, analysointikykyä ja tiedonvaihtoa. Kyberturvallisuuskeskuksesta tulee juuri niin hyvä kuin me siitä yhdessä luomme.

Viestintäviraston tuottamat tietoturvapalvelut laajenevat myös valtionhallintoon. Valtiohallinnon tietoturvapalveluita (GovCERT) tullaan tarjoamaan pilottiorganisaatioille Valtion IT-palvelukeskuksen kautta. Samalla valtiohallinnon tarpeisiin on muokattu Viestintäviraston tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmä (GovHAVARO). Tämä järjestelmä tunnistaa pilottiorganisaatioiden verkoista lähtevästä ja sinne saapuvasta liikenteestä tietoturvan vaarantumiseen liittyviä jälkiä.

Kyberturvallisuus on kaikkien asia. Sähköisen viestinnän turvaamisessa on syytä pohtia asioita tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden näkökulmasta. Kyberturvallisuudesta voi tehdä mahdollisuuden.

------

[KIRJOITTAJA]

Kirsi Karlamaa on Viestintäviraston Turvallisuus-toimialan johtaja.Bookmark and Share
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.