Tulostusversio

4/2008

Tietosuoja: Sähköiseen tietoon 2011 mennessä

Teksti: Päivi Männikkö

Potilasasiakirjat ja reseptit muuttuvat sähköisiksi huhtikuuhun 2011 mennessä. Kuntien terveydenhuollon yksiköt ja apteekit siirtyvät käyttämään keskitettyä potilastietojen eArkistoa ja resepti- ja lääketietojärjestelmien eReseptiä alueittain koordinoidusti sitä mukaa, kun ne ovat valmiita liittymään Kelan ylläpitämiin tietojärjestelmäpalveluihin.

Yksityisten terveydenhuollon yksiköiden on liityttävä järjestelmiin, jos ne arkistoivat pitkäaikaisesti säilytettävät potilasasiakirjansa sähköisesti. 

Liittymisen jälkeen valmistuneet potilasasiakirjat ja potilaiden tietojen käyttöön antamat luvat on tallennettava valtakunnalliseen järjestelmään.

Työntekijät kirjautuvat paikalliseen järjestelmään henkilökohtaisella tunnistautumisvarmenteella ja allekirjoittavat asiakirjat allekirjoitusvarmenteella. Yksiköt määrittelevät työntekijöidensä käyttöoikeusroolit ja ne merkitään paikallisen tietojärjestelmän käyttäjähallintaan. Sinne merkitään myös tunnistautumisvarmenteessa oleva tunnus, joka yksilöi käyttäjän.

Kela vastaa järjestelmään tallennettujen tietojen käytettävyydestä, eheydestä, muuttumattomuudesta, suojaamisesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä keskitetyssä järjestelmässä. Mutta viime kädessä rekisterinpitäjien arkistonhoitajat vastaavat tietojen hävityslistojen hyväksymisestä. TEO vastaa varmentamisesta ja varmenteiden luotettavasta toiminnasta. Yksiköt vastaavat rekisterinpitäjinä tallentamiensa tietojen ja lokitietojen sisällöstä ja virheettömyydestä sekä tietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Lue myös

Tietosuoja: Vastaava toimii tietosuojan tulkkina »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.