Tulostusversio

4/2008

Tietosuoja: Vastaava on henkilökunnan tukena

Teksti: Milla Kinnunen

Velvollisuus nimetä tietosuojavastaava perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, joka tuli voimaan heinäkuussa 2007. Lakia sovelletaan sekä julkisiin että yksityisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajiin.

Lain 20 §:n 4 momentin mukaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan johtajan tulee antaa kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista sekä huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta asiakastietojen käsittelyssä. Lisäksi jokaisella palvelunantajalla on oltava seuranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaava toimii henkilökunnan tukena asiakastietojen käsittelyn tietosuojaan liittyvissä asioissa. Hallituksen esityksen (HE 253/2006) mukaan tietosuojavastaavan tehtävänä on muun muassa lisätä yksikön henkilökunnan tietämystä asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn liittyvistä tietosuojanäkökohdista ja tuoda esille mahdollisia puutteita yksikön käytännöissä.

Lisätietoja tietosuojavastaavan toimenkuvasta, tehtävistä ja asemasta on saatavissa tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilla olevasta esitteestä >>

Lue myös

Tietosuoja: Joko teillä on tietosuojavastaava? »
Tietosuoja: Tietosuojavaltuutetun selvitys »
Tietosuoja: Vastaava toimii tietosuojan tulkkina »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.