Tulostusversio

1/2009

Henkilörekisterit: Rikosnimikkeet

Teksti: Tiia Poroila

Henkilörekistereihin kohdistuvista rikoksista säädetään rikoslain 38 luvussa.

Salassapitorikos

Henkilö salassapitovelvollisuutensa vastaisesti paljastaa työssään saamansa salassa pidettävän tiedon tai käyttää tällaista salaisuutta omaksi tai toisen hyödyksi. Enimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta. 

Salassapitorikkomus

Kokonaisuutena arvostellen vähäisenä pidettävä salassapitorikos. Lisäksi eräissä tapauksissa salassapitovelvollisuuden rikkominen on erikseen säädetty rangaistavaksi salassapitorikkomuksena. Enimmäisrangaistus on sakkoa.

Viestintäsalaisuuden loukkaus

Henkilö avaa oikeudettomasti toiselle osoitetun suljetun tai suojatun viestin tai hankkii tiedon televerkossa välitettävän viestin sisällöstä, lähettämisestä tai vastaanottamisesta. Jo yritys on rangaistava. Enimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta.

Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus

Kokonaisuutena arvostellen törkeänä pidettävä viestintäsalaisuuden loukkaus. Tekijä käyttää hyväkseen asemaansa teleyrityksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa, tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, esimerkiksi tietokoneohjelmaa hyödyntäen. Lisäksi viestintäsalaisuuden loukkausta on pidettävä törkeänä tapauksissa, joissa viesti on sisällöltään erityisen luottamuksellinen, tai teko loukkaa yksityisyydensuojaa huomattavasti. Jo yritys on rangaistava. Enimmäisrangaistus on kolme vuotta vankeutta.

Tietomurto

Murtautuminen tietojärjestelmään tai sen erikseen suojattuun osaan esimerkiksi käyttämällä toisen käyttäjätunnusta. Tietomurrosta on kyse myös, jos henkilö hankkii tällaisesta järjestelmästä oikeudettomasti tietoa teknisen erikoislaitteen avulla. Jo yritys on rangaistava. Enimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta.

Henkilörekisteririkos

Henkilötietojen käsittely vastoin tiettyjä henkilötietolain säännöksiä tai henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä. Henkilörekisteririkoksesta on kyse myös silloin, kun tekijä antaa rekisteröidylle väärän tai harhaanjohtavan tiedon estää tai yrittää estää rekisteröityä käyttämästä tarkastusoikeuttaan tai siirtää henkilötietoja ns. kolmansiin maihin henkilötietolain vastaisesti. Edellytyksenä on, että teolla on loukattu rekisteröidyn yksityisyydensuojaa tai aiheutettu hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa. Henkilörekisteririkos on rangaistava tahallisena tai törkeästä tuottamuksesta tehtynä. Enimmäisrangaistus on yksi vuosi vankeutta.

---

[KIRJOITTAJA]

Oik. yo Tiia Poroila teki tietosuojavaltuutetun toimistossa selvityksen tietosuojavaltuutetulta pyydetyistä lausunnoista henkilörekisteririkosasioissa vuonna 2007.

Lue myös

Henkilörekisterit: Urkintaa usein uteliaisuudesta »
Henkilörekisterit: Laki ja loki turvana »
Henkilörekisterit: Loki paljastaa tiedonkäsittelyn »
Henkilörekisterit: Pankit suhtautuvat vakavasti »
Henkilörekisterit: Oikeustapaus pidensi käyttöjälkeä »
Henkilörekisterit: Verottajalla paineita laajentaa käyttöoikeuksia »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.