Tulostusversio

2/2013

Lait ja säädökset 2/2013

Tietoyhteiskuntakaarelle risuja ja ruusuja

Liikenne- ja viestintäministeriön tämän vaalikauden suurhanke, tietoyhteiskuntakaari, saa niin kehuja kuin moitteitakin viranomaisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen lausunnoissa. Luonnoksen lausuntokierros päättyi toukokuussa.

Säädöskokonaisuutta valmisteleva liikenne- ja viestintäministeriö lupaa yrityksille selkeämpää sääntelyä mutta toisaalta uusia, kuluttajia koskevia velvoitteita. Lausunnoissaan yritykset eivät katso ehdotuksen selkiyttävän sääntelyä vaan lisäävän tulkintaongelmia ja hallinnollista taakkaa.

Luonnoksen sisältämistä noin 300 pykälästä huolimatta lausunnonantajien mielestä olennaisia asioita on jäänyt pois. Muun muassa Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ja tietosuojavaltuutettu arvostelevat luonnosta siitä, etteivät kansalaisten oikeudet ole kovin vahvasti esillä.

Tietoyhteiskuntakaarihanke kumoaa sähköisen viestinnän tietosuojalain ns. Lex Nokia -pykälät, jotka koskevat yhteisötilaajan oikeutta käsitellä tunnistamistietoja yrityssalaisuuksien vuototapauksissa ja muissa väärinkäytöksissä. Jatkossa yrityssalaisuusvuotoja selvitetään uuden pakkokeinolain nojalla.

Useat lausunnonantajat kiinnittävät huomiota teletietojen tallennusvelvollisuutta koskeviin säännöksiin. Lakiluonnoksessa tallennusajaksi esitetään 12 kuukautta. EFFI vaatii, että ennen lopullisen hallituksen esityksen valmistumista tallennusvelvoitteesta pyydetään lausunto perusoikeusasiantuntijoilta.

Lakiluonnoksessa käytetään tunnistetiedon asemesta termiä ”välitystieto”. Teleyritysten edunvalvojan FiComin mukaan välitystiedon käsite eri tilanteissa jää epäselväksi. 

”Tietojen käsittelijän/välittäjän kannalta on erittäin tärkeää, milloin käsiteltävät tiedot ovat välitystietoja ja milloin esim. henkilötietoja”, FiComin lausunnossa todetaan.

 ----

PRH:n johtokunnan tilalle neuvottelukunta

Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajalle on luvassa lisää toimivaltaa.

Hallituksen esityksen mukaan PRH:n toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaava pääjohtaja voisi aiempaa itsenäisemmin päättää viraston organisaatiosta.

Lakiesitys korvaisi PRH:n johtokunnan neuvottelukunnalla. Muutoksen myötä luovuttaisiin johtokunnan muodollisesta toimivallasta. Uusi laki Patentti- ja rekisterihallituksesta tulee voimaan syyskuun alussa.

---

HETUn loppuosan julkisuutta kaupparekisterissä rajoitetaan

Hallituksen esitys kaupparekisterilaista vähentää henkilötunnusten luovutuksia rekisteristä.

Vastaisuudessa yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden vastuuhenkilöiden henkilötunnuksen loppuosan saisi kaupparekisteristä vain perustellusta syystä. Vastuuhenkilöiden kotiosoitteita ei enää kerättäisi rekisteriin, vaan he ilmoittaisivat sinne pelkän kotikunnan.

Muutosehdotuksia perustellaan yksilön oikeusturvan ja turvallisuuden vahvistamisella sekä hallinnon menettelytapojen yhdenmukaistamisella.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle toukokuun lopussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2014 alussa.

---

Puhelinlaskuun täysi erittely lisäpalveluista

Kännykällä maksetaan nykyisin erilaisia ostoksia raitiovaunulipusta limsapulloon. Kesäkuun alussa voimaan tulleet lainmuutokset helpottavat esimerkiksi vanhempien ja työnantajan elämää, kun he saavat puhelinlaskussa täyden erittelyn kännykän käyttäjän puhelimella maksamista ostoksista, jotka eivät ole viestintäpalveluita.

Laskuerittelystä käyvät ilmi maksun ajankohta, määrä ja saaja. Erittelyoikeus perustuu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja viestintämarkkinalain muutoksiin.

Viestintäviraston kannanoton mukaan laskuerittelyn yhteydessä käsitellään tietoja, joiden suojaaminen voidaan rinnastaa maksuliikenteeseen liittyvien henkilötietojen suojaamiseen.

Laskuerittelyssä näkyvä palveluntuottajan nimitieto ei kuitenkaan ole tällainen tieto.

---

Turvallisuusverkko varmistaa viranomaistoimintaa

Lakiesitys julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta tuo viranomaisten päivittäiseen käyttöön korkean tietoturvatason turvallisuusverkon, jonka on määrä toimia luotettavasti poikkeustilanteissakin. Verkko on toteutettu hallinnon turvallisuusverkkohankkeessa (TUVE). Käyttäjiä uudella verkolla tulee olemaan noin 30 000.

Lakiehdotus liittyy tämän vuoden lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä vielä eduskunnan kevätistuntokauden aikana.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.