Tulostusversio

4/2009

Sähköiset palvelut: Potilaille pääsy omiin tietoihin

Teksti: Mikko Viemerö

Potilaan mahdollisuuksia katsoa omia tietojaan parannetaan valtakunnallisessa terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeessa.

Hankkeeseen kuuluvaan sähköiseen reseptikeskukseen kerätään muun muassa tiedot lääkemääräyksistä. Sen rekisterinpitäjänä on Kela. Potilastietojärjestelmään talletetaan potilasasiakirjat. Potilastietojärjestelmän rekisterinpitäjiksi tulevat yksittäiset terveydenhuollon yksiköt. Kela vastaa pelkästään palvelun rakentamisesta ja ylläpidosta.

Rakenteilla on myös sähköinen palvelu, jossa potilaat voivat tarkastella omia tietojaan. Palvelussa näkyvät muiden muassa potilaan saamat reseptit, lääkkeiden toimitustiedot ja rajatut tiedot potilasasiakirjoista sekä näihin liittyvät lokitiedot. Lokitiedoilla tarkoitetaan tietoja siitä, mikä yksikkö on potilaan tietoja käsitellyt ja milloin.

Potilas- ja reseptitiedot ovat arkaluonteisia, joten sähköisen palvelun suunnittelussa kiinnitetään Kelan mukaan erityistä huomiota käyttäjien luotettavaan tunnistamiseen.

Omien tietojen katselupalveluun tulee olemaan mahdollista tunnistautua käyttämällä joko henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia tai kansalaisvarmennetta. Tunnistus toteutetaan Kelan, työ- ja elinkeinoministeriön ja verohallinnon yhteisen sähköisen asioinnin tukipalvelun tunnistus.fi kautta. Vahva sähköinen tunnistaminen turvaa rekisteröityjen perusoikeuksia ja edistää osaltaan hyvien tietoturvakäytäntöjen omaksumista valtionhallinnossa.

Omien tietojen katselumahdollisuus palvelee potilaiden tiedontarvetta ja vähentää rekisteröityjä tietoja koskevia kyselyjä. Sillä ei Kelan mukaan ole kuitenkaan tarkoitus täyttää henkilötietolain 26 pykälän mukaista rekisteröidyn tarkastusoikeutta. Kun rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan, hänelle annettava tiedonanto tuotetaan katselupalvelusta mutta toimitetaan kirjallisena.

Myös potilastietolaissa ja laissa sähköisestä lääkemääräyksestä säädetään asiakkaan oikeudesta saada yksityiskohtainen tiedonanto potilas- ja reseptitietojen käsittelystä. Tämänkin tiedonannon voi toistaiseksi saada vain paperimuodossa, koska tarkoituksena on seurata, miten omien tietojen katselupalvelu vaikuttaa varsinaisen henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeuden käyttöön.

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeuden toteuttamista sähköisesti täysimääräisinä vaikeuttavat etenkin lokitiedoissa tiedonsaantipyynnön muotovaatimukset: pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Kirjoitusta varten on haastateltu Kelasta lakimies Henna Kolia ja pääsuunnittelija Antti Sulosaarta.

----

[KIRJOITTAJA: ]

Mikko Viemerön sähköisen kaupan tietosuojaa käsittelevä lisensiaatintutkimus tarkastettiin Helsingin kauppakorkeakoulussa maaliskuussa.

Lue myös

Sähköiset palvelut: Omat tiedot haltuun »
Sähköiset palvelut: Kaipaako kuluttaja tietosuojaa? »
Sähköiset palvelut: Sertifioitua tietosuojaa EU:ssa »
Sähköiset palvelut: Selvityksestä sertifikaattiin »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.