Tulostusversio

1/2010

Profiili: Varautumista yhteistyössä

Teksti: Veli-Pekka Kuparinen

Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos, jonka tehtävinä on:

  • kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa huoltovarmuusasioissa
  • varmistaa huoltovarmuuden kannalta elintärkeiden teknisten järjestelmien toimivuus
  • turvata välttämätön tavara- ja palvelutuotanto sekä sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto
  • hoitaa velvoite- ja turvavarastointia sekä
  • ylläpitää valtion varmuusvarastoissa eräitä välttämättömiä materiaaleja.

Tehtävät on määritetty laissa huoltovarmuuden turvaamisesta.

Huoltovarmuuskeskus on perustettu vuonna 1993, mutta sen edeltäjien toiminta alkoii jo 1950-luvulla. Työntekijöitä on 30.

Keskeinen voimavara toiminnassa on huoltovarmuusorganisaatio, jossa on yhteiskunnan eri toimialoilta kuusi sektoria ja niissä 24 poolia. Kaikkiaan näihin yhteistoimintaryhmiin osallistuu yli tuhat elinkeinoelämän ja hallinnon edustajaa.

 

[KIRJOITTAJA]

Veli-Pekka Kuparinen on Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston johtaja.

Lue myös

Profiili: Huoltovarmuuskeskus »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.