Tulostusversio

1/2010

Työelämä: Hyvä työnantaja noudattaa lakia

Teksti: Seppo Koskinen

Lainsäädäntö ei sinänsä estä esimiesarviointeja ja työnantajan oikeutta saada muutoinkin esimiestä koskevia tietoja. Laki vain määrittelee hyvän tietojenkäsittelytavan tällaisten tietojen hankkimiseksi. Hyvän tiedonkäsittelytavan rikkomisesta henkilöarvioinneissa voi koitua seuraamuksia useiden lakien perusteella.

Työnantaja tai tämän edustaja voidaan tuomita sakkoihin työelämän tietosuojalain rikkomisesta, jos työnantaja rikkoo edellä esiteltyjä henkilöarviointien pelisääntöjä.

Henkilörekisteririkos ja -rikkomus on säännelty henkilötietolaissa. Myös yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta työsuhteen aikana kerättävien tietojen osalta on seurauksena sakkoa. Rikosasian vireille tulo riippuu asianomaisesta esimiehestä.

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän tulee korvata lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä aiheutunut vahinko. Pykälää sovelletaan myös työelämän tietosuojaloukkauksiin, koska työelämän tietosuojalaissa ei ole säännöstä vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Myös vahingonkorvauslakia voidaan soveltaa. Sen mukainen korvausvelvollisuus voisi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa esimiehen esimies arvioi alaisensa väärin ja tästä aiheutuu vahinkoa. Periaatteessa korvausvelvollisuus voi syntyä myös toisin päin, varsinkin silloin, jos alaiset yksissä tuumin päättävät esittää esimiehestään virheellisiä tietoja. Virheellisten tietojen tietoinen antaminen voi jopa synnyttää vastuun kunnianloukkauksesta. Käytännössä kyse on kuitenkin säännönmukaisesti työnantajan laittomuudesta.

----

[KIRJOITTAJA]

Seppo Koskinen on työoikeuden professori Lapin yliopistossa.

Lue myös

Työelämä: Pomo puntarissa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.