Tulostusversio

1/2013

Kysy meiltä 1/2013

Askarruttaako jokin henkilötietojen suojaan, yksityisyyteen, viestinnän luottamuksellisuuteen tai tietoturvaan liittyvä asia? Lähetä kysymyksesi meille, me etsimme sille sopivan vastaajan. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@tietosuoja-lehti.fi

 ---

Voiko joku vakoilla minua tietokoneeni web-kameran kautta, vaikka kamera olisi off-tilassa, eikä sen merkkivalo ole päällä?

Vakoilu web-kameran kautta voi olla mahdollista, jos tietokoneeseen on päässyt etäkäytön mahdollistava haittaohjelma. Silloinkaan vakoilu ei onnistu, jos kamerassa ei ole virta päällä.

Koska suurin osa kameroista ottaa virtansa USB-liitännästä, virran saa pois kytkemällä kameran irti tietokoneesta. Tosin kannettavissa tietokoneissa kameraa ei välttämättä saa virrattomaksi.

Kameran merkkivaloon ei kannata luottaa kameran päällä olon ilmaisijana, koska joissakin tapauksissa merkkivaloa voidaan ohjata etäohjelman avulla.

Mahdollisesta sivullisesta kameran käyttäjästä pääsee lopullisesti eroon poistamalla haittaohjelman.

Kysymykseen vastasi Viestintävirastossa toimiva kansallinen tietoturvaviranomainen CERT-FI.

---

Saanko lähettää saamani sähköpostiviestin edelleen ystävälleni? Entä saanko julkaista viestin blogissani?

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 8 §:n mukaan "Viestin lähettäjä tai se, jolle viesti on tarkoitettu, voi käsitellä omia viestejään ja niihin liittyviä tunnistamistietoja, jollei jäljempänä tässä tai muussa laissa toisin säädetä." Lainkohdan "käsittely" on tulkittu melko laajasti.

Säännöksen mukaan kyse ei ole luottamuksellisen viestinnän suojan loukkaamisesta, jos viestinnän osapuoli välittää saamansa (ja hänelle tarkoitetun) viestin eteenpäin tai kertoo siitä kolmannelle taholle. Viestinnän osapuolella on melko laajat oikeudet käsitellä saamiaan viestejä, eikä alkuperäisen lähettäjän lupaa lähtökohtaisesti tarvita. Näin ollen viestin kopioiminen kolmannelle taholle on sallittua.

On silti mahdollista, että viestin käsittelyoikeutta rajoittaa sopimus tai laista johtuva salassapitosäännös (esimerkiksi lääkärin vaitiolovelvollisuus). Myös henkilötietojen käsittely tai yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen viestissä voivat rajata käsittelyoikeutta.

Sen sijaan, jos vastaanottaja on saanut toiselle henkilölle tarkoitetun viestin erehdyksessä, vastaanottajalla on lain 5 §:n mukaan vaitiolovelvollisuus viestistä.

Kysymykseen vastasi Viestintäviraston lakimies Erika Leinonen.

----

Isäni joutui sairaalaan, ja koska en tiennyt, mille osastolle, soitin puhelinvaihteeseen, joka yhdisti isälleni. Pitäisikö vaihteen ensin selvittää, mikä on soittajan suhde potilaaseen, tai yhdistää puhelu osaston henkilökunnalle? Saako vaihde edes kertoa, onko sairaalassa kysytyn nimistä potilasta?

Jo se, että henkilö on sairaalassa potilaana, on salassa pidettävä tieto. Kaikki sairaalan puhelinvaihteeseen soittajat ovat lähtökohtaisesti sivullisia potilaaseen nähden.

Näin ollen sairaalassa potilaalta pitää etukäteen kysyä, kenelle hänen sairaalassaolostaan saa kertoa ja haluaako hän, että vaihteeseen tulevat puhelut yhdistetään hänelle. Ilman potilaan suostumusta vaihde ei saa yhdistää puheluita hänelle tai kertoa, että hän on sairaalassa potilaana.

Kysymykseen vastasi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.