Tulostusversio

1/2011

Hallinto: Pohjatyöstä etua asetuksen käyttöönotossa

Teksti: Kirsi Castrén

Turvaluokiteltavan tiedon määrä vaihtelee eri virastoissa.

Tietoturva-asetuksen piiriin kuuluu paljon myös virastoja, joissa käsiteltävä tietoaineisto on pääosin julkista ja salassa pidettäviä tai turvaluokitusta edellyttäviä asiakirjoja on vain vähän. Tällainen virasto on esimerkiksi Kansallisarkisto.

"Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden tilaamat selvitykset, joiden hinnoittelu on tuntiperusteinen ja jotka kuuluvat julkisuuslain mukaan salassa pidettäviin tietoihin”, kuvaa kehittämisjohtaja Päivi Happonen.

Turvaluokiteltavaa tietoa Kansallisarkistossa ovat lähinnä hätätilanteiden varalle laaditut valmiussuunnitelmat. 

Happosen mukaan uusi tietoturva-asetus ei ole toistaiseksi juuri näkynyt virkamiesten arkityössä.  

"Asiaan vaikuttaa varmaan osaltaan sekin, että asianhallintajärjestelmässämme on tietoturva-asiat jo aikaa sitten otettu huomioon ja istutettu sähköiseen toimintaympäristöön."

Tietoturva-asetuksesta on tiedotettu virkamiehille hyvissä ajoin jo siksikin, että Kansallisarkisto on osallistunut sen valmistelussa järjestetyille lausuntokierroksille.

Lue myös

Hallinto: Virastot jo pitkällä asetuksen soveltamisessa »
Hallinto: Asetus voi lisätä julkisen tiedon määrää »
Hallinto: Viestintävirasto on tyytyväinen asetukseen »
NFC: Lähilukuteknologian käyttöönotto edistyy »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.