Tulostusversio

3/2012

Asuminen: Laki paransi tietosuojaa

Teksti: Marianne Saine

Suomen Kiinteistöliitto on tyytyväinen uudistettuun asuntoyhtiölakiin. Asukkaiden tietosuojaa paransivat turvakiellon huomioon ottaminen ja se, että aivan kaikki tiedot eivät ole enää julkisia.

Asuntoyhtiölaki vaatii pitämään osakeluetteloa, mutta asukasluettelo on isännöitsijöille monesti tärkeämpi työkalu.

"Isännöitsijän on esimerkiksi tiedettävä, kenelle voi antaa ovenavauspalvelua”, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Tiina Hallberg.

”Laista tulee tosin osakkaalle velvoite ilmoittaa asuntoyhtiöille huoneiston asukkaiden määrä, jos se on vastikkeen maksuperusteena vesimaksua varten. Nimiä ei kuitenkaan tarvitse kertoa.”

Tietoja annetaan vain perustellusti

Kaikki osakeluetteloon merkityt tiedot eivät ole enää kenen tahansa saatavissa.

"Osakeluettelossa on osakkeenomistajan syntymäaika. Median edustajat saattoivat aiemmin pyytää sitä esimerkiksi syntymäpäiväuutisointiin, koska tiedot ovat julkisia. Lainmuutoksessa tilannetta täsmennettiin niin, että henkilön osoitteen ja syntymäajan saa luovuttaa vain osakkeenomistajalle tai sille, joka osoittaa oikeutensa sitä vaativan”, Hallberg kertoo.

Tiedon saamiseen pitää siis olla perusteltu syy.

"Sellainen tilanne on esimerkiksi jos vuokralainen haluaa nostaa kanteen osakkeen omistajaa vastaan", Hallberg kuvaa.

Turvakiellot huomioon

Hallberg pitää hyvänä sitä, että lakiuudistuksen jälkeen taloyhtiö saa säilyttää osakkeenomistajien tietoja kymmenen vuotta.

"Kun ottaa huomioon esimerkiksi asuntokaupan virhevaatimusten vanhentumisajat ja vahingonkorvausvelvoitteet, kymmenen vuoden säilytysaika on riittävä."

Uudistettuun lakiin tuli myös maininta turvakieltomerkinnän huomioimisesta tietojen luovutuksessa. Tällaisessa tilanteessa osakeluettelon julkisia tietoja saa luovuttaa pääasiassa vain viranomaiselle.

"Tämä oli osaltaan tärkeä uudistus”, Hallberg sanoo.

”Ennen turvakiellon saaneen tietojen luovutusrajoitus oli todella hankalaa huomioida, koska laki toisaalta vaati tietojen merkitsemistä osakeluetteloon."

Rekisteriselostetta ei ymmärretä

Tietosuojavaltuutetun selvityksen mukaan vain noin puolet asuntoyhtiöistä on laatinut henkilörekistereistään rekisteriselosteet. Mistä se johtuu?

"Puute liittynee siihen, etteivät asuntoyhtiöt miellä erillisen selosteen tekemistä asuntoyhtiölain määräämästä luettelosta", Tiina Hallberg vastaa.

"Ammattitaitoiset isännöintitoimistot kuitenkin tiedostavat rekisteriselosteen laatimisvelvoitteet”, hän lisää.

”Isännöinnin ISA-auktorisointi ja isännöintiyritysten auditointi pyrkivät varmistamaan, että ISA-tunnuksen saanut isännöintiyritys seuraa aktiivisesti alan lainsäädäntöä."

Lue myös

Asuminen: Henkilötunnus osakeluetteloon vai ei? »
Asuminen: Tunnetko asukasrekisterin perussäännöt? »
Asuminen: Ammattilainen tietää vastuut »
Asuminen: Ohjeita vuokrauksen tietosuojaan »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.