Tulostusversio

1/2012

Profiili: Muutos alkoi 80-luvulla

Teksti: Juha Mattila

Tietohallinnon murros alkoi Puolustusvoimissa 1980-luvulla, kun sotilaspiireissä manuaalisesti ylläpidetyn asevelvollisuusrekisterin rinnalle otettiin käyttöön digitalisoitua rekisteriä.

Sähköinen tietojenkäsittely laajensi käyttäjäkuntaa ja työpisteitä, jolloin kehitettiin käyttövaltuushallintaa ja otettiin käyttöön ensimmäisiä julkisia salausalgoritmeja. Puheviestinnän rinnalle kehitettiin koko Puolustusvoimat kattava sanomajärjestelmä.

1990-luvulla asiakirjahallinto sähköistettiin. Internetprotokolla syrjäytti vanhemmat tietoliikenneprotokollat, ja sen mukana käyttöön tulivat myös ensimmäiset palomuurit ja tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmät. Niin ikään käyttöön otettiin vahva sähköinen identiteetinhallinta ja virtuaaliset salausverkot.

2000-luvulla lukuisia eri järjestelmissä olleita rekistereitä ryhdyttiin yhdistämään liiketoiminnan ohjausjärjestelmäksi. Tiedon keskittäminen ja käyttäjien lisääminen edellyttivät vahvan sähköisen identiteetin käytön laajentamista, roolipohjaista käyttövaltuushallintaa ja keskitettyjen rekisterien luotettavuuden haasteista selviämistä.

Uudella vuosituhannella uudistettiin "tsaarinaikainen" arkistonmuodostus. Käyttöön otettiin metatietomalli, joka mahdollisti rakenteelliset haut strukturoimattomaan tietoon.

IP-pohjaisten verkkojen ulottaminen kenttäjoukkojen asejärjestelmiin aloitti myös nykyään kybersodaksi kutsutun toiminnan suljetuissa taktisissa verkoissa.

Lähteet:

Peltonen & Honkasalo: Reikäkortista tietoverkkoon, Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitoksen historiikki 2006

Viestisäätiö: Vainovalkeista valokaapeleihin 1993.

---

[KIRJOITTAJA]

Viestitarkastaja, eversti Juha Mattila on Maavoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö.

Lue myös

Profiili: Puolustusvoimat »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.