Tulostusversio

2/2012

Laatua tietojärjestelmiin: Standardi pähkinänkuoressa

Teksti: Frank Dawson ja Antti Saari

Yksityisyyden periaatteet tietosuojastandardin mukaan

Suostumus ja valinnanvapaus

Kuluttajan tietoinen päätös antaa lupa tunnistettavien henkilötietojensa käsittelyyn ja oikeus kieltäytyä siitä

Tarkoituksen laillisuus ja määrittely

Tunnistettavia henkilötietoja käsitellään vain henkilötietojen hallinnoijan avoimesti kertomalla tavalla.

Tiedonkeruun
rajoittaminen

Tietoa saa kerätä vain siihen tarkoitukseen, johon henkilötietojen lähde on antanut luvan ja johon henkilötietojen hallinnoija on ilmoittanut tietoa keräävänsä.

Tiedonkäsittelyn
minimointi

Tunnistettavien henkilötietojen mahdollisimman vähäinen käsittely

Käytön, säilytyksen ja luovuttamisen rajoittaminen

Tunnistettavia henkilötietoja käsitellään vain järjestelmän tarkoituksen mukaisesti, ja ne pysyvät luottamuksellisina. Niitä säilytetään vain niin kauan kuin tarkoitus tai laki vaatii. Niitä luovutetaan vain järjestelmän tarkoituksen tai henkilötietojen lähteen edellyttämällä tavalla.

Oikeellisuus ja laatu

Tiedon eheyden säilyttäminen

Avoimuus, läpinäkyvyys
ja ilmoittaminen

Tunnistettavien henkilötietojen keräämistarkoitus ilmoitetaan avoimesti ja rehellisesti. Tietoja käsitellään vain ilmoituksen mukaisesti.

Omien tietojen tarkistamismahdollisuus

Henkilötietojen lähteellä on oikeus tarkistaa, korjata ja poistaa omat henkilötietonsa.

Vastuullisuus

Tunnistettavien henkilötietojen hallinnoija ja käsittelijä todentavat täyttäneensä vastuunsa yksityisyydensuojasta parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja heidän organisaationsa pyrkivät paitsi lain kirjaimen täyttämiseen, myös todentamaan käytäntönsä.

Tietoturvallisuus

Tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden säilyttäminen

Yksityisyydensuojan vaatimustenmukaisuus

Henkilötietojen hallinnoija ja käsittelijä noudattavat lainsäädäntöä.

---

[KIRJOITTAJAT]

Frank Dawson on Nokian yksityisyydensuojan standardeista vastaavan yksikön johtaja. Antti Saari on IT-standardisoinnin asiantuntija Suomen Standardisoimisliitossa.

Lue myös

Laatua tietojärjestelmiin: Tietotilinpäätös tueksi »
Laatua tietojärjestelmiin: "Ei raporttia raportoinnin vuoksi" »
Laatua tietojärjestelmiin: Arviointi lisää turvaa »
Laatua tietojärjestelmiin: Yhteentoimivuus parantaa laatua »
Laatua tietojärjestelmiin: Standardi on direktiivin linjoilla »
Laatua tietojärjestelmiin: Uudistus lisää yhteistyötä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.