Tulostusversio

2/2012

Laatua tietojärjestelmiin: Yhteentoimivuus parantaa laatua

Teksti: Markku Summa

Tietohallintolaki lisää valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausta koskeva laki tuli voimaan viime vuoden syyskuussa.

"Lain toimeenpanon vaikutuksesta kuntien ja valtionhallinnon tietojärjestelmien perusteet yhdenmukaistuvat niin, että järjestelmät toimivat paremmin yhteen ja päällekkäisyydet vähenevät", sanoo valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon ICT-toimintoa johtava Mikael Kiviniemi.

"Laki myös selkeyttää vastuita ja rooleja", hän jatkaa.

Parempia palveluita

Lain mukaan viranomaisten tulee suunnitella ja kuvata tietohallintonsa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti sekä rakentaa yhteisiä ICT-palveluja. Valtion virastojen on hankittava valtiovarainministeriön lausunto merkittävistä tietojärjestelmähankkeistaan. Valtionhallinnossa on käytettävä yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja, joiden käytöstä säädetään tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Kokonaisarkkitehtuurille on niin vahva tilaus, että hallinto on lähtenyt mukaan kehittämiseen ja yhteistyöhön, vaikka laissa ei ole säädetty sanktioista.

Tärkeä näkökulma on toiminnan laatu.

"Yhteisten palveluiden laatu paranee sitä mukaa kuin suunnitelmallisuus, vaatimusmääritykset ja lain mukainen lausuntomenettely lisääntyvät. Lisäksi tätä edesauttaa koko elinkaarelle ulottuva auditointi ja akkreditointi," Kiviniemi sanoo.

"Tätä tukee olennaisesti myös Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTIn jatkuva ja laaja-alainen tietoturvatyö."

Johdon ja tietohallinnon yhteinen asia

Kiviniemen mukaan lakiin liittyviä ohjeita ryhdyttiin valmistelemaan jo hyvissä ajoin ennen lain voimaantuloa, ja niihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Ohjeita on annettu esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurista, julkishallinnon tietohallinnon suosituksia koskevasta JHS-järjestelmästä sekä tietojärjestelmähankintojen lausuntomenettelystä.

Koulutuksen merkityksestä ja tuen antamisesta on puhuttu eri yhteyksissä.

"Johdon tehtävä on varmistaa, että organisaatiossa on riittävä osaaminen", Kiviniemi muistuttaa.

"Avainhaaste on, miten jalkauttaa ja toimeenpanna tiukassa taloustilanteessa näin laaja, koko hallintoa koskeva kokonaisuus. Sen eteenpäin vieminen pitää saada nivotuksi osaksi päivittäistä johtamista. Keskeistä on johdon ja tietohallinnon yhteistyö."

---

Keskeinen osa lakia on viranomaisia yhdistävä kokonaisarkkitehtuuri. Se on kuvaus siitä, miten organisaation toimintaprosessit, yksiköt, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Julkisen hallinnon viranomaisten on kuvattava toimintansa sen mukaisesti yhteentoimivuuden edistämiseksi.

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä ohjaa valtiovarainministeriö. Linjauksista ja määrityksistä voidaan säätää asetuksilla, jotka sitovat niin valtion kuin kuntienkin viranomaisia.

IT-hankkeiden toteuttamisessa on otettava huomioon vaatimukset hankkeiden arvioinnista ja olemassa olevien palveluiden hyödyntämisestä.

Laissa ja tulevissa asetuksissa on siirtymäajat, jonka aikana nykyiset järjestelmät on saatettava tietohallintolain mukaisiksi.

Valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon ylläpitämä verkkosivusto >>

Lue myös

Laatua tietojärjestelmiin: Tietotilinpäätös tueksi »
Laatua tietojärjestelmiin: "Ei raporttia raportoinnin vuoksi" »
Laatua tietojärjestelmiin: Arviointi lisää turvaa »
Laatua tietojärjestelmiin: Standardi on direktiivin linjoilla »
Laatua tietojärjestelmiin: Standardi pähkinänkuoressa »
Laatua tietojärjestelmiin: Uudistus lisää yhteistyötä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.