Tulostusversio

4/2011

Profiili: Patentti- ja rekisterihallitus

Teksti: Päivi Männikkö

Patentti- ja rekisterihallitus tiivistää yhteistyötä Viestintäviraston ja tietosuojaviranomaisten kanssa.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimitilat sijaitsevat Helsingin ytimessä, eduskunnan lisärakennusta vastapäätä. Ylimmästä kerroksesta avautuvat näkymät Kiasmaan ja Mannerheimin patsaalle.

PRH toimii muutenkin näköalapaikalla, koska sen rekistereihin merkitään käytännössä jokainen suomalainen yritys, yhdistys ja säätiö. Rekistereistä saa selville muun muassa, ketkä istuvat yritysten hallintoelimissä, pääjohtaja Rauni Hagman toteaa.

"Meillä myös myönnetään ja meiltä löytyvät tiedot teollisoikeuksista eli tavaramerkeistä ja patenteista sekä niiden sisällöistä."

Verkkotunnus ja toiminimi yksilöivät yrityksen

Edellisen kerran Rauni Hagmania haastateltiin Tietosuojaan viisi vuotta sitten, tuolloin Viestintäviraston pääjohtajan ominaisuudessa. PRH:n pääjohtaja hänestä tuli vuonna 2010. Miten hän vertailee kahden valtionhallinnon viraston roolia suomalaisessa tietoyhteiskunnassa?

"PRH:n tehtävänä on luoda yrityksille ja yhteisöille oikeudellinen perusta samoin kuin myöntää tunnusmerkeille ja keksinnöille teollisoikeudellinen suoja. Tästä toiminnasta syntyy mittava tietoaineisto, jota tarjoamme asiakkaiden ja muiden valtionhallinnon toimijoiden käyttöön. Viestintäviraston tehtäviin kuuluu viestintäkentän rakenteista ja viestinnän toimivuudesta huolehtiminen."

Erilaisista rooleista huolimatta virastot tiivistävät yhteistyötään Viestintäviraston toimialaan kuuluvassa verkkotunnusten hallinnoinnissa. Sillä on Hagmanin mukaan yhteisiä piirteitä toiminimien ja tavaramerkkien hallinnoinnin kanssa. Esimerkiksi verkkotunnusta hakevan pitää vakuuttaa, että tunnus ei riko olemassa olevaa tavaramerkkiä tai toiminimeä. 

Kuka auttaa yrittäjää?

Uuden yrityksen ensiaskeliin kuuluu verkkotunnuksen ja toiminimen hankkiminen. Kun yrittäjä tulee rekisteröimään toimintansa kaupparekisteriin, miten PRH neuvoo sitä yritystoiminnan kiemuroissa, esimerkiksi asiakastietojen käsittelyssä?

"Me neuvomme siinä, miten yritys rekisteröityy ja mitä tietoja sen täytyy toimittaa. Bisneksen pyörittämisessä neuvominen ei kuulu meidän rooliimme", Hagman sanoo.

Yhdistykset ja asunto-osakeyhtiöt voivat rekisteröidä toimintansa maistraateissa. Sielläkin neuvonta rajoittuu rekisteröintiasioihin.

"Jos valtionhallinto huolehtii nimenomaisista viranomaisfunktioista, muu sitten ilmeisesti hoituu jollakin muulla lailla", Hagman viittaa valtionhallinnon tuottavuustavoitteisiin.

PRH on mukana Viestintäviraston perustamassa hankkeessa, jossa pyritään parantamaan pk-yritysten tietoturvatietoisuutta.

Tietojärjestelmät uusiksi

Tulevaisuudessa yrittäjän asiointi PRH:n kanssa sujuu sähköisesti. Viraston lähivuosien tärkein strateginen painopistealue on tietojärjestelmien uudistaminen, jota tehdään pala kerrallaan.

Eräs suurimmista hankkeista on kaupparekisterin uusi sähköinen tietojärjestelmä, josta on jo osia valmiina. Esimerkiksi kaupparekisteritietoja voi jo hakea verkossa reaaliaikaisesti.

Koko hanke on määrä saada valmiiksi 2013 loppuun mennessä, vuoden aiottua myöhässä.

”Vuosina 2008–2009 yritysten perustaminen tyssäsi, ja meidän niistä saamamme tulot vähenivät aika dramaattisesti, joten meidän piti laittaa hanke odottamaan parempia aikoja.”

Hankkeen etenemiseen vaikuttaa myös kaupparekisterilaki.

”Jos lakia pystyttäisiin tekemään vähän yksinkertaisemmaksi, se heijastuisi suoraan tietojärjestelmämäärittelyihin ja toteutukseen sekä viime kädessä hintaan.”

Kaupparekisterijärjestelmän uudistus on sidoksissa toiseen suureen hankkeeseen, PRH:n ja Verohallinnon yhdessä hallinnoiman yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) uudistamiseen. Kun YTJ:n uusi järjestelmä otetaan käyttöön, yrityksen tiedot ilmoitetaan ja käsitellään sähköisesti. YTJ:hin tulee myös palvelu, jossa osakeyhtiön voi perustaa verkossa.

Varmenteen yleistyminen ratkaisu tunnistuspulmiin

Kun sähköinen asiointi PRH:n kanssa on yritysten ja yhteisöjen arkea, herää kysymys siitä, miten niiden nimissä toimivat henkilöt tunnistetaan.

”Onko tarpeen, että valtionhallinnossa kehitetään tähän uusi tunnistamisratkaisu?”, Hagman pohtii.

Henkilön tunnistautumiseen on jo koeteltuja keinoja; verkkopankkitunnukset, kansalaisvarmenne ja uusimpana mobiilivarmenne. Viimeksi mainitusta on toivottu pankkitunnisteiden korvaajaa, mutta sen käyttöönotto on edennyt hitaasti. 

PRH:ssa mobiilivarmenteen käytössä on otettu ensiaskelia. Kesästä lähtien yhdistyksen nimissä toimivat ovat voineet tunnistautua ja allekirjoittaa sähköiset ilmoitukset myös mobiilivarmenteella. Hagmanin mukaan mobiilivarmenteen käyttö on tarkoitus tehdä mahdolliseksi myös yrityksille.

Rekisteritiedot yhteiskäyttöön

Yrittäjän tarvitsee lähivuosina ilmoittaa yrityksen tiedot vain yhdellä luukulla, sillä tarkoituksena on, että rekisteritiedot olisivat saumattomasti kaikkien viranomaisten käytössä. PRH:n kannalta läheisimpiä tietojen yhteiskäytön kumppaneita ovat Väestörekisterikeskus ja Verohallinto, Maanmittauslaitos sekä Tilastokeskus.

Tietojen yhteiskäyttö korostaa rekisterinpitäjän vastuuta tiedoista, jotta kukin viranomainen pääsee käsiksi vain sen toimintojen kannalta tarpeellisiin henkilötietoihin. Lainsäätäjälläkin on tässä roolinsa, ja Rauni Hagman heittääkin pallon kadun toiselle puolelle eduskuntaan:

”Varsinkin kaupparekisterilain muutos on kyllä aika olennainen.”

---

  • Perustettiin 1942, mutta viraston historia alkaa senaatin Manufaktuurijohtokunnan perustamisesta vuonna 1835.
  • Työntekijöitä noin 500
  • Rekisteröi yritykset, säätiöt ja yhdistykset.
  • Tutkii ja myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan.
  • Tarjoaa koulutus- ja tietopalveluja.

PRH:n verkkosivut >>

 

Lue myös

Profiili: Kaupparekisterin tiedot kaikkien saatavilla »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.