Tulostusversio

4/2011

Palveluntarjoajan vastuu: Lainsäädäntö ohjaa toimimaan tietoturvallisesti

Teksti: Jaakko Hamunen

Erityisesti tietoon liittyvät viraston toiminnan laillisuusvaatimukset lähtevät perustuslaissa säädetyistä perusoikeuksista ja lainalaisuusperiaatteesta.

Perustuslain lisäksi hyvästä hallinnosta säädetään hallintolaissa. Yksityiskohtaisempia velvoitteita tiedon käsittelyyn on muun muassa henkilötietolaissa, arkistolaissa ja julkisuuslaissa sekä sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tietoturvallisuudesta.

Julkisuuslain mukaan viranomaisen tulee huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmiin sisältyvien tietojen saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi.

Henkilötietolaissa säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä periaatteista ja rekisteröidyn oikeuksista. Laissa edellytetään, että rekisterinpitäjä noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi. 

Arkistolaissa arkistoinnin edellytetään tukevan arkistonmuodostajan tehtäviä, oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista, oikeusturvan ja tietosuojan huomioimista sekä toimivan tutkimuksen tiedon lähteenä.

Tietoturvallisuusasetuksessa määritellään tietoturvallisuuden perustaso ja siihen liittyen velvollisuus kartoittaa tietoturvariskit.

---

[KIRJOITTAJA]

Jaakko Hamunen on Valtiontalouden tarkastusviraston tietojohtaja.

Lue myös

Palveluntarjoajan vastuu: Raportointi auttaa noudattamaan lakia »
Palveluntarjoajan vastuu: Uusyrittäjää ei neuvota tietosuojasta »
Palveluntarjoajan vastuu: Yritykset luottavat tietoturvaansa »
Palveluntarjoajan vastuu: Yrittäjän linkkivinkit »
Palveluntarjoajan vastuu: Rekisteritietojen tarkastus etanapostin varassa »
Palveluntarjoajan vastuu: Rekisterinpitäjän muistilista »
Palveluntarjoajan vastuu: Verkkokauppias vastaa tietoturvasta »
Palveluntarjoajan vastuu: Verkkokauppias, tarkista nämä! »
Palveluntarjoajan vastuu: Finnair vannoo PCI:n nimiin »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.