Tulostusversio

2/2011

Profiili: Tietoturva ry

Teksti: Juha-Matti Laurio

Tietoturvan teemayhdistys Tietoturva ry on perustanut uuden osaamisyhteisön tietosuojan ammattilaisille.

Tietoturva ry perustettiin alun perin Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistyksen (Hetky) tietoturvakerhona vuonna 1997. Itsenäisenä yhdistyksenä yhdistyksellä on tänä vuonna meneillään 14. toimintavuosi. Jäseniä yhdistyksellä on henkilö- ja yhteisöjäsenet yhteen laskettuna noin tuhatkunta, ja jäsenmäärä kasvaa vuosittain noin kymmenyksellä.

Vuosittainen toimintamme koostuu seminaareista, keskustelutilaisuuksista, koulutuksista ja yhteistyötapahtumista, kuten messuista.

Yhdistys on valtakunnallinen, mutta koska jäsenistömme työnantajat ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle, suurin osa tapahtumistamme järjestetään Etelä-Suomessa. Pääkaupunkikeskeisyyttä välttääksemme olemme viime aikoina järjestäneet tapahtumia myös Turussa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Sertifiointi yhä suositumpaa

Yhdistyksen alkuperäinen tavoite oli nostaa tietoturvatietoisuutta Suomessa. Yritysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden tietoturvatietoisuus ja -valveutuneisuus onkin merkittävästi parantunut viimeisten viiden vuoden aikana.

Tällä hetkellä keskitymme kehittämään tietoturva-alaan liittyvää osaamista ja jakamaan tietoa mahdollisimman avoimesti ja puolueettomasti.

Osaamisen todistaminen jatkuvasti kehittyvällä tietoturva-alalla on yhä tärkeämpää ja suositumpaa. Koulutuksissa ja sertifikaattien myöntämisessä teemme yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden, kuten yhdysvaltalaisen SANS-instituutin, kanssa. SANSin tietoturvatutkinnon suorittaneiden lisäksi Suomessa on myös noin 350 CISSP-tietoturvatutkinnon suorittanutta ammattilaista. Tietoturva ry:n tilaisuudet oikeuttavat vuosittaisten, ammattitaidon ylläpitämisen osoittamiseksi vaadittavien CISSP-pisteiden keräämiseen.

Järjestämme vuosittain Vuoden tietoturva-aiheinen opinnäytetyö -kilpailun, jonka tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita laatimaan laadukkaita, tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja samalla edistää suomalaista tietoturvaosaamista.

Jäsenet arvostavat verkostoja

Viime lokakuussa tehdyn jäsenkyselyn perusteella Tietoturva ry:n jäsenet pitävät verkostoitumista tärkeänä yhdistyksen toimintamuotona.

Yhdistys on luonut verkostoja muihin alan toimijoihin. Yhdistyksemme on vuosittaista, helmikuista Tietoturvaviikkoa järjestävän hankkeen monivuotinen kumppani. Tilaisuuksien järjestämisessä teemme yhteistyötä turvallisuusalan järjestö Finnsecurityn kanssa, ja sisaryhdistystoiminta ruotsalaisen SIG Security -yhdistyksen kanssa on alkamassa.

Yhdistyksen verkkosivuilla on työpaikkapörssi, josta jäsenet ja sivustolla vierailevat saavat tietoa tietoturva-alan avoimista työpaikoista. Puhujapankkimme tarjoaa tietoturva-alaa hallitsevia asiantuntijaluennoitsijoita.

Tietosuoja näkyvämmin esille

Myös tietosuoja-asiat kuuluvat Tietoturva ry:n aihepiiriin, ja siksi ohjelmassa on ollut myös yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan liittyviä tilaisuuksia. Esimerkiksi vuonna 2009 yhdistys järjesti keskustelutilaisuudet Ruotsin televalvontalain vaikutuksista ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muutoksista.

Viime vuonna järjestimme tietoturva-ammattilaisille seminaarin tietosuojasta liiketoiminnassa. Keynote-puhujana oli brittiläistä Center for Democracy and Technologya (CDT) edustava Alissa Cooper, joka esitelmöi tietosuojavaatimusten huomioimisesta verkkopalveluissa.

Tietosuojaa käsittelevien tilaisuuksien määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään, koska Tietoturva ry:n yhteyteen perustetaan kesäkuussa uusi, tietosuojaan ja yksityisyyteen keskittyvä osaamisyhteisö.

---

[KIRJOITTAJA]

Juha-Matti Laurio on Tietoturva ry:n tiedottaja ja työskentelee Nixu Oy:ssä tietoturvakonsulttina.

---

Tietoturva ry (TTry)

  • valtakunnallinen Tietotekniikan liiton alainen teemayhdistys
  • tarkoituksena edistää tietoturvallisuutta ja hyvien tietoturvatapojen noudattamista
  • henkilöjäseniä yli 900
  • yhteisöjäseniä yli 50
  • ruotsinkielinen nimi Informationssäkerhet r.f.
  • englanninkielinen nimi Finnish Information Security Association (FISA)
  • Tietoturva ry:llä on yhdeksänjäseninen hallitus.


Yhdistyksen verkkosivut >>

Lue myös

Profiili: Uusi osaamisyhteisö »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.