Tulostusversio

4/2010

Verkkokauppa, osa 4: Saako uutiskirjeitä seurata?

Voiko yritys lähettää sähköpostitse niin sanotun personoidun linkin internetissä olevaan uutiskirjeeseen ja näin seurata, kuka menee lukemaan kirjeen?

Yritykset haluaisivat seurata lukemista, jotta ne voisivat markkinoida toimintaansa tai tuotteitaan niistä kiinnostuneille puhelimitse.

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että henkilötietolain kannalta uutiskirjeen lukemista ja muuta internet-surffailua koskevat tiedot ovat henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää viestinnän osapuolena olevaan ihmiseen. Jos seurannan tarkoituksena on puhelinmarkkinoinnin harjoittaminen, henkilöiden tunnistaminen vaikuttaisi nimenomaisesti olevan yrityksen tavoitteena.

Uutiskirjeen lukemisen tai muun internet-surffailun seuraaminen ja kertyvien henkilötietojen hyödyntäminen suoramarkkinointitarkoituksessa edellyttää lähtökohtaisesti kyseisen henkilön suostumusta, eikä niitä saa seurata tai hyödyntää hänen tietämättään. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tulee ylipäänsä olla asiallisesti perusteltua ja tarpeellista.

Henkilötietojen käsittelylle annettavan suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdonilmaisu. Tämä ja henkilötietolain informointivelvoite huomioon ottaen yrityksen tulee suostumusta pyytäessään kertoa kaiken kattavasti muun muassa kerättävistä henkilötiedoista ja niiden käyttötarkoituksista.

Käytännössä uutiskirjeen vastaanottajille tulee kertoa henkilötietojen keräämisestä ja muusta käsittelystä joko silloin, kun he liittyvät postituslistalle tai viimeistään varsinaisessa uutiskirjettä koskevassa sähköpostiviestissä. Tiedon tulee olla sisällöltään riittävän yksityiskohtaista ja helposti löydettävissä. Saamansa tiedon perusteella vastaanottaja voi harkita, haluaako avata uutiskirjeen. Jos hän päättää avata sen, henkilötietojen käsittelyn voidaan katsoa perustuvan hänen suostumukseensa.

Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota myös siihen, että sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan viesti, tunnistamistiedot ja paikkatiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Tämä koskee myös verkkosivustojen selaamisesta kertyviä tunnistamistietoja. Kyseinen laki on sähköiseen viestintään liittyvien henkilötietojen (kuten tunnistamistietojen) käsittelyä sääntelevä erityislaki, jota valvoo näiltä osin Viestintävirasto. Valtuutettu ohjasi tiedustelemaan asiaa myös Viestintävirastosta.

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimistoLue myös

Verkkokauppa, osa 4: Asiakastiedot ja liiketoiminta »
Verkkokauppa, osa 4: Markkinointi verkkopankissa »
Verkkokauppa, osa 4: Muistilista kauppiaille »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.