Tulostusversio

2/2011

Avoin data: Pk-seutu panostaa avoimuuteen

Teksti: Kirsi Castrén

Helsinki Region Infoshare -hanke tarjoaa verkkopalvelussaan pääkaupunkiseudun kuntien tietovarantoja kenen tahansa käyttöön. Tällä hetkellä netin kautta pääsee tutustumaan muun muassa erityyppisiin väestötilastoihin, tietoihin rakentamisesta ja asuntokannasta sekä vuosikirjatietoihin.

"Toistaiseksi lähinnä testaamme palvelun toimivuutta, seuraavassa vaiheessa ryhdymme varsin isolla mittakaavalla tuottamaan kaupunkien palveluja kuvaavia tilastoja kaupunkilaisille, viranomaisille ja yrityksille", kertoo projektipäällikkö Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

Tietovarantojen avaamisen oletetaan hyödyttävän erityisesti hallintoa, sillä seudun nykyiset tiedot ovat hajallaan kuntien erilaisissa verkoissa ja tietokannoissa.

"Tärkeää on myös avoimuus. Haluamme olla suunnittelussa ja muussa toiminnassa avoimia kansalaisiin päin. Meillä on myös mahdollisuus olla käyttövoimana innovaatiomaailmalle, joka koostuu erilaisista yrityksistä, tutkijoista ja yhteisöistä."

Esimerkkinä myöhemmin avattavista, monia todennäköisesti kiinnostavista tietovarannoista voi mainita metropolialueen kaupunkien budjettitiedot.

"Toivon, että pystymme pääsemään yhteisesti sovittuun esitystapaan, jossa tietoja voisi vertailla nykyistä helpommin", Vuori sanoo.

Henkilö ei saa olla tunnistettavissa

Tietokeskuksen käytännöt tilastojen avaamisessa ovat Vuoren mukaan yhteneväiset Tilastokeskuksen kanssa.

"Noudatamme tilastolain mukaista periaatetta, että henkilö ei saa olla tunnistettavissa aineistosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että emme esitä mitään väestötietoja alueelta, jolla asuu vähemmän kuin sata ihmistä", Vuori kuvaa.

"Arkaluontoisten tietojen kohdalla luokittelua karkeistetaan, jotta tunnistettavuus ei olisi mahdollinen."

Esimerkiksi äidinkieltä ja kansalaisuutta kuvaavien tilastojen kohdalla laajennetaan alueluokitusta, ja uskontokunnan kaltaisia muuttujia esitetään käytännössä vain koko kaupungin tasolle luokiteltuina. 

Tietokeskuksessa tunnetaan aineiston yhdistelyn mahdolliset riskit. Esimerkiksi osa paikkatietoaineistoista saattaa sisältää informaatiota, jonka yhdistely voi tuottaa yksityisyyden kannalta kyseenalaista tietoa. Tähänkin ongelmaan pystytään Vuoren mukaan vastaamaan luokittelemalla aineistot riittävän karkeasti: näin niistä ei voi tehdä yksittäistä henkilöä koskevia johtopäätöksiä.

Anonymisointia ei harkittu

Kun Helsingin kaupungin tietokeskus avaa tietovarantojaan ulkopuolisten käyttöön, niistä on etukäteen poistettu henkilötiedot. Toista vaihtoehtoa yksityisyyden suojaamiseksi, anonymisointia, ei ole harkittu.

Anonymisointipalveluja tarjoavat monet yritykset, ja siihen on olemassa erilaisia tekniikoita, jotka tutkimusten mukaan vaihtelevat luotettavuudeltaan. 

"Nykyisin avatuissa aineistoissa ja niissä, joita on myöhemmin tarkoitus tuoda yleiseen käyttöön, ei käytetä tekniikkaa, jossa henkilötieto olisi olemassa jossakin muodossa. Henkilötiedot on aidosti poistettu aineistosta", Vuori vakuuttaa.

Vastuussa tietojen oikeasta luovutuksesta on tiedon tuottaja. Helsinki Region Infoshare -projektiin kuuluu niin sanottu clearing-house-toiminta.

"Clearing-housen tehtävänä on ohjeistaa tiedon tuottajia käsittelemään aineistoa niin, ettei tietosuoja vaarannu", Vuori kertoo.

Helsinki Region Infoshare -hankkeen verkkosivut >>

Lue myös

Avoin data: Julkiset tietoaineistot auki »
Avoin data: Tieto taipuu liikeideaksi »
Avoin data: Envitorilta tuoretta ympäristötietoa »
Avoin data: Julkiset tietoaineistot auki »
Avoin data: Tieto taipuu liikeideaksi »
Avoin data: Envitorilta tuoretta ympäristötietoa »
Tietojohtaminen: Sähköinen asianhallinta haastaa organisaatiot »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.