Tulostusversio

2/2011

Avoin data: Tieto taipuu liikeideaksi

Teksti: Kirsi Castrén

Entistä useampi yritys saa hankeidealleen vauhtia, kun julkisia tietoaineistoja avataan yleiseen käyttöön.

"Sekä julkisen että yksityisen datan määrä tulee räjähtämään, kun lisää aineistoja avataan, ja niiden hyödyntämisestä voi syntyä Suomelle aivan uusi tietoteknologian kivijalka", ennakoi teknologiajohtaja Pauli Kuosmanen Tivit Oy:stä.

Tivit on strategisen huippuosaamisen keskittymä, joka toteuttaa laajaa From Data to Intelligence -ohjelmaa. Siinä selvitetään uusien, julkisiin ja yksityisiin tietovarantoihin perustuvien palvelujen kehittämistä.

Suomea edellä julkisten tietovarantojen hyödyntämisessä on Kuosmasen mukaan vain muutamia maita, pääasiassa USA, Iso-Britannia ja Hollanti.

"Heidän etumatkansa on nopeasti toimimalla kiinni otettavissa, työtä tekemällä ja unohtaen turhat työryhmät", Kuosmanen lataa.

Tietosuoja huomioitava ennen luovutusta

Luovasti palveluja suunnittelemalla voi hyödyntää mitä erilaisimpia tietoaineistoja. Tietojen arvoa kannattaa tarkastella pitkäjänteisesti.

"Datan arvohan muuttuu ajan myötä. Tämä on asia, jota mielestäni pitää vielä paljon pohtia. Reaaliaikainen data voi olla hyvinkin arvokasta, mutta kun se muuttuu historiaksi, sen arvo laskee tai sitä voi ehkä käyttää jollakin muulla tavalla", Kuosmanen valottaa.

"Tivitin ohjelma pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten tietovarannoista tehdään lisäarvoa." 

Aineiston tietosuojanäkökohdat voivat ajan myötä näyttäytyä toisessa valossa.

"Yleensä käy niin, että suojattavuuden tarve vähenee. Mutta varmasti on helppo keksiä esimerkkejä, joissa on päinvastoin", Kuosmanen toteaa. 

Viranomaisten velvollisuus on huolehtia, etteivät avattavat aineistot sisällä henkilötietoja.

"Kun palveluntuottaja saa datan käyttöönsä, hänen on voitava luottaa siihen, että tietosuojanäkökohdat on huomioitu jo ennen luovutusta."

Tietojen yhdistely riski yksityisyydelle

Vaikka aineisto ei sisältäisikään henkilötietoja, voidaan erilaisia tietovarantoja analysoitaessa joutua uudenlaisten tietosuojahaasteiden eteen. 

"Olemme huomanneet, että kun tietojärjestelmiä yhdistellään ja saadaan pieniä tiedonmurusia sieltä täältä, niin yhtäkkiä niistä hahmottuukin isompi kuva", Kuosmanen kertoo.

"Tällainen on toki mahdollista, mutta en osaa sanoa, mitä riskejä siinä loppujen lopuksi on. Ja jos mitään riskejä ei ota, ei mitään uutta saa aikaiseksikaan, se on muistettava."

Pilvessä vara parempi?

Tietoaineistoista palveluja kokoavien organisaatioiden ei useinkaan kannata säilyttää laajoja tietomassoja omissa tiloissaan, vaan edullisemmaksi tulee säilytystilan ostaminen pilvipalveluna.

"Uskomme pilvipalvelukonseptiin, ja uskomme myös siihen, että paljon dataa tullaan säilömään erilaisissa julkisissa pilvissä", Kuosmanen sanoo.

Tietoturvahaasteet kasvavat, kun tieto siirtyy tuottajan tiloista ulkopuoliseen, monen muunkin toimijan käyttämään ympäristöön. Pilvipalvelujen tarjoajan tehtäviin kuuluu huolehtia aineiston tietoturvasta, mutta vastuu siitä säilyy rekisterinpitäjällä.

"On selvää, että aina kun tulee uusi peluri väliin, se on tietoturvan kannalta riski", Kuosmanen myöntää. 

"En näe kuitenkaan mitään ratkaisematonta ongelmaa siinä, että esimerkiksi julkishallinto ottaisi säilytystilaa tai laskentaresursseja jonkun toimijan pilvestä. Tämä edellyttää sopimusta siitä, miten huolehditaan, että tiedot säilyvät turvassa."

Lue myös

Avoin data: Julkiset tietoaineistot auki »
Avoin data: Pk-seutu panostaa avoimuuteen »
Avoin data: Envitorilta tuoretta ympäristötietoa »
Avoin data: Julkiset tietoaineistot auki »
Avoin data: Pk-seutu panostaa avoimuuteen »
Avoin data: Envitorilta tuoretta ympäristötietoa »
Tietojohtaminen: Sähköinen asianhallinta haastaa organisaatiot »
Standardit: Kortin suojaksi »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.