Tulostusversio

2/2010

Kolumni: Tietosuojatietoutta talkoilla?

Teksti: Liisa Kirves ja Marja-Liisa Viherä

Tietosuojasta puhuttaessa Tietotaitotalkoiden yhteydessä tulee ensimmäiseksi mieleen, että eihän niillä juurikaan ole tekemistä keskenään. Miksi ei? Ovathan Tietotaitotalkoot (www.tietotaitotalkoot.fi) toimintaa tietotekniikan kanssa: Talkoissa yhteisön jäsenet tekevät joko julkaisua, nettisivuja, audio-ohjelmaa tai videoita. Kaikki tuotokset laitetaan heti niiden valmistuttua nettiin.

Itse asiassa tietoturva ja tietosuoja eivät ole talkoiden ydinkysymyksiä. Talkoissa toimimme aina yhteisönä, teemme yhteisiä tuotoksia, avoimesti ja omalla nimellä. Sosiaalinen media ei ole meidän juttumme, vaikka Tietotaitotalkoot-ryhmä onkin Facebookiin perustettu.

Miltä pitää näissä prosesseissa suojautua? Me talkoiden vetäjät emme usko, että kukaan lähtisi meidän tiedostojamme muuttamaan. Emme usko, että tuotoksiamme omitaan itselle lähdettä mainitsematta. Emmekä usko, että sivuillemme hyökätään. Emme myöskään usko levittävämme viruksia. Viimeisestä kohdasta emme kuitenkaan voi olla varmoja. Päivitämme kyllä omat tiedostomme, mutta talkoolaisia voimme vain kehottaa päivittämään omansa.

Emme myöskään opeta tietosuoja-asioita, sillä emme ole niissä asiantuntijoita. On jo tarpeeksi tekemistä, kun 12 tunnin aikana yli kymmenen henkilöä tuottaa oman sisältönsä nettisivuillemme käyttämällä heille ennestään tuntematonta, verkosta maksutta ladattavaa ohjelmaa.

Talkoissa tietosuoja-asioista keskustellaan sitä mukaa kuin ne tekemisen myötä tulevat ajankohtaisiksi. Kun henkilön nimi mainitaan tai hän esiintyy kuvissa, pohditaan tätä tietosuojan näkökulmasta. Koska kyseessä on aina yhteinen julkaisu, pyrimme noudattamaan julkaisuja koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Talkoolaiset kokevat yleensä positiivisina ne asiat ja aiheet, joista kirjoitetaan ja joita kuvataan. Kukaan ei ole ollutkaan huolissaan yhteisen tuotteen tietosuojasta, ennemminkin päinvastoin, tuotteissa halutaan esiintyä.

Koska teemme tuotteet nopealla aikataululla, keskustelemme joskus siitä, onko tuote valmis nettiin laitettavaksi. Tärkeä talkooperiaate on kuitenkin valmiiksi saaminen ja niinpä yleensä tyydytään talkoiden aikana tuotettuun tulokseen. Laajempaan levitykseen tulevan julkaisun luonnoksia yhteisöt toki silti korjailevat. Tällöinkin luonnos on netissä.

Joskus talkoissa rakennetaan yhteisölle jäsen- tai muita rekistereitä. Tässä yhteydessä keskustelemme tietosuojasta, ja rekisterit laaditaan vain sivun ylläpitäjille näkyviksi.

Mikäli tietosuojasta tai tietoturvasta haluttaisiin pitää talkoot, olemme mielellämme mukana. Mutta osaaminen tulee olla osallistujilla, vaikkapa tietojenkäsittelyn opiskelijoilla opettajineen. Yhdessä voisimme tehdä tietoturvasta pelin, tietosuojasta draaman tai sarjakuvan jne.

Kenties tietosuojan ammattilaiset voisivat tehdä talkooperiaatteella elämyksellisen tietopaketin tietosuojan merkityksestä, vaikkapa yhdessä opiskelijoiden kanssa.

---

[KIRJOITTAJAT]

Liisa Kirves ja Marja-Liisa Viherä vetävät Tietotekniikan liiton Tietotaitotalkoot-hanketta. He saivat työstään liikenne- ja viestintäministeriön Tietoyhteiskuntateko-tunnustuksen tänä keväänä.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.