Tulostusversio

1/2010

Poliisi näkyy ja toimii verkossa

Teksti: Marjo Rautvuori

Poliisin pitää olla siellä missä kansalaisetkin ovat, myös verkkomaailmassa. Poliisin tietotekniikkatutkinnan ja verkkoseurannan voimavaroja onkin lisätty viime vuosina.

"Poliisin tietotekniikkatutkintaan ja verkkoseurannan kehittämiseen on panostettu viime vuosina runsaasti, ja työ on jatkuvaa", toteaa poliisitarkastaja Seppo Ruotsalainen Poliisihallituksesta.

Tietä tietotekniikkatutkinnan kohentamiselle on viitoitettu sisäisen turvallisuuden ohjelmassa, josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen keväällä 2008.

Ohjelman mukaan muun muassa poliisin voimavaroja tietotekniikkarikosten torjunnassa ja tutkinnassa lisätään. Verkkoseurantaa harjoitetaan entistä enemmän, ja myös muut lainvalvontaviranomaiset osallistuvat tähän entistä enemmän. Tietotekniikkarikosten tutkijoiden osaamista kehitetään. Internetiin kehitetään virtuaalisen poliisitoiminnan malleja, tarkoituksena on tavoittaa erityisesti nuoret.

Ohjelman tavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.

Läsnä sosiaalisessa mediassa

Poliisin kanssa voi nykyisin olla tekemisissä myös virtuaalisesti internetin yhteisöpalveluissa. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja muutamat muut ammattilaiset pitävät blogeja. Videopalvelu You Tubessa poliisilla on oma sivunsa, jossa julkaistaan neuvontavideoita.

Nuorten suosimassa IRC-Galleriassa poliisi on esiintynyt syksystä 2008 lähtien. Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapelin ylläpitämä profiili sai lisävahvistusta viime keväänä, kun työhön palkattiin kaksi uutta poliisia.

Tämän vuoden alusta alkaen Helsingin poliisilaitoksen nettipoliisitoiminta tunnetaan nimellä Virtuaalinen lähipoliisiryhmä. Ryhmä pyrkii ehkäisemään rikoksia ennalta ohjaamalla ja neuvomalla, pitämällä yhteyttä ongelmanuoriin, tiedottamalla lakimuutoksista sekä osallistumalla keskusteluihin eri yhteisöissä. Toimialueena on koko Suomi.

Seppo Ruotsalaisen mukaan Suomi on ainakin toistaiseksi edelläkävijöiden joukossa sosiaalisen median hyödyntämisessä poliisityössä. Facebookissa poliisi on ollut viime lokakuusta asti, ja suosio on suurta: Ison-Britannian poliisilaitosten Facebook-ryhmissä on korkeintaan muutama tuhat fania. Suomen poliisin sivulla heitä on yli 36 000.

Huomiota tietoverkkotutkintaan

Kaikelle kansalle esiintymisen lisäksi poliisi seuraa peitetymmin verkon nurjaa puolta.

Virtuaalimaailma on tuttu muunkin lajin rikollisille kuin kaidalta tieltä hairahtuneille ohjelmoijille. Poliisin verkkoseurantaa kohdistetaan esimerkiksi varastetun tavaran myyntiin ja huumerikollisuuteen.

Seppo Ruotsalaisen mukaan tehokas verkkoseuranta edellyttää siihen koulutettua poliisihenkilöstöä, moderneja verkkotyökaluja sekä verkon normaalista poikkeavan viestintäkulttuurin ymmärtämistä.

”Keskusrikospoliisissa toimii ryhmä, joka vastaa valtakunnallisesta koulutuksesta, kehittämisestä ja osaamisesta sekä tutkii itsenäisesti vaikeimmat tapaukset. Poliisin ylijohdon asettama työryhmä selvitti tietotekniikkatutkinnan kehittämistä ja laadunvarmistusprosesseja. Työryhmä raportin pohjalta on tehty uudistuksia tietotekniseen tutkintaan ja verkkoseurantaan”, Ruotsalainen kuvaa.

Verkkoseurantaan on myös saatu lisää työvoimaa lisämäärärahalla, jolla perustettiin kymmenen uutta virkaa.

Keskusrikospoliisi on tehostanut uusien virkojen avulla verkkoseurantaa ja kehittänyt sen menetelmiä. Suojelupoliisi on lisännyt verkkoseurantaa valtakunnan sisäistä turvallisuutta uhkaavien ja terrorismiin liittyvien tahojen seurannassa ja paljastamisessa. Helsingin poliisilaitos puolestaan on lisännyt poliisin näkyvää läsnäoloa internetin keskusteluyhteisöissä.

Koulutusta lisätty

Poliisien tietotekniikkatutkinnan osaamiseen on kiinnitetty erityisen paljon huomiota.

Tietoteknisen tutkinnan tilaa selvitettiin poliisilaitoksilla kesällä 2009. Tämän pohjalta 13 tietotekniikkatutkijaa koulutettiin erikois- ja jatkokoulutuskursseilla Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Tietotekniikkatutkinnan koulutuksen yhdenmukaistamiseksi Poliisiammattikorkeakouluun on palkattu tietotekniikkatutkinnan vastuuopettaja sekä hankittu uutta laitteistoa ja sovelluksia.

Poliisiammattikorkeakoulu on myös laatinut tietotekniikkatutkinnan erikoistumisopintojen kokonaisuuden, jossa on määrä kouluttaa tietotekniikkarikosten päätutkijoita poliisihallinnon asiantuntijatehtäviin.

”Heillä on sellaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, että he kykenevät antamaan tietoteknistä asiantuntija-apua erityyppisten rikosten tutkintaan ja voivat toimia myös työpaikkakouluttajina sekä aloittelevien tietotekniikkatutkijoiden ohjaajina”, Ruotsalainen kertoo.

Haasteena ennakointi

Verkkoseurannalla, tekniikan kehittämisellä ja koulutuksella ei Ruotsalaisen mukaan haluta vain vastata Jokelan ja Kauhajoen kaltaisten tapahtumien estämisen haasteisiin. Tarkoitus on myös vahvistaa poliisihallinnon kykyjä tietotekniikkarikosten esitutkinnassa ja ennaltaehkäisyssä.

”Poliisin verkkoseurantaan panostaminen ei ratkaise kokonaan ongelmia. Rikosten ennalta estäminen viranomaisten proaktiivisella verkkoseurannalla on erittäin suuri haaste.”

Yhteistyöstä apua

Netin maailmanlaajuisuus ja viranomaisten toimivaltasäännösten kansallinen sidonnaisuus aiheuttavat sen, ettei verkossa olevaan rikoksen tunnusmerkistön täyttävään aineistoon tai tapahtumiin ole mahdollista aina vastata. Vaikeuskerrointa lisää se, että verkossa olevan rikoksen sitominen maantieteellisesti voi olla vaikeaa, eikä tietotekniikkarikoksia yleensä tehdä omalla henkilöllisyydellä.

Rikolliset hyödyntävät tietoisesti verkon rajattomuutta. Tekijä ja uhri eivät välttämättä ole edes samassa maassa. Tämä vaikeuttaa rikostutkintaa ja edellyttää kansainvälistä yhteistyötä.

”Esimerkiksi laiton aineisto saattaa sijaita ulkomaisella palvelimella, jolloin sen poistattaminen tai siihen liittyvä rikoksen selvittäminen on haastavaa, jopa mahdotonta. Ulkomaalaisten palvelimien kohdalla voidaan turvautua oikeusapupyyntöihin, mutta tuloksellisuus on sangen tapaus- ja valtiokohtaista. Laiton aineisto voidaan nopeasti linkittää eri sivustoille, jolloin kaikkea aineistoa ei välttämättä saada poistettua”, Ruotsalainen kuvaa.

Tietotekniikkarikollisuuden torjuntaan onkin kehitetty uusia yhteistyön tapoja. Pohjoismaiset poliisiviranomaiset ovat perustaneet yhteisen tietotekniikkarikostyöryhmän, joka muun muassa vaihtaa tietoja ja kehittää yhteisiä teknisiä ratkaisuja.

”Suomessa poliisiviranomaisten ja teleyritysten edunvalvoja FiComin välillä on ollut hyvää yhteistyötä. Muun muassa lapsipornografian estotoimia koskevat käsittelyohjeet on laadittu yhteistyönä”, Seppo Ruotsalainen sanoo.

 

Lue myös

Poliisille vihiä rikoksista Nettivinkillä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.