Tulostusversio

3/2009

Pääkirjoitus 3/2009

Teksti: Reijo Aarnio

Olemme tietosuojavaltuutetun toimistossa aloittaneet visioita, toiminta-ajatusta ja arvoja koskevat pohdiskelut. Kyse on toimiston normaalista toiminnasta mutta ajoitettuna seuraavalle vuosikymmenelle siirtymiseen. Tervetuloa talkoisiin!

Edellä mainitussa tarkoituksessa käytin osan kesästäni kertaamalla lähdekirjallisuudesta arvoihin liittyviä "filosofioita". Tuolloin käsiini osui Helsingin tietojenkäsittely-yhdistyksen HETKY-lehti. Lehden artikkelissa kirjoittaja kuvaa informaatioteknologian merkitystä vertaamalla sitä liikenteeseen: Aiemmin autot jäivät tienposkeen mekaanisen vian takia, nyt syynä on usein sähköjärjestelmän häiriö. Lähitulevaisuudessa autot hyytyvät ohjelmistovirheiden johdosta. Artikkelia lukiessani mieleeni tulivat uutiset, joiden mukaan jopa maanteitä on suljettu niiden ohjausjärjestelmissä olleiden tietojärjestelmäongelmien vuoksi.

Myös informaatioteknologian parissa työskentelevien ihmisten on ollut pakko muuttaa käsityksiään tekemisistään: Organisaatioiden muut yksiköt, kuten myynti ja markkinointi sekä henkilöstöhallinto ovat alkaneet jo vuosia sitten asettaa omia vaatimuksiaan järjestelmille. Nyt korostetaan asiakaslähtöisyyttä, ja IT-ohjelmat tehdään asiakaslähtöisesti. Osaavatko siis kaikki osapuolet puhua samaa kieltä?

Kuten tunnettua, tietosuojadirektiivin johdannon kakkoskohdan mukaan tietojärjestelmät on tehty palvelemaan ihmistä. Tätä lähtökohtaa korostaa myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Siispä joudumme pohtimaan, mitä arvoja ja ohjeita järjestelmiä toteuttavat tahot soveltavat, ja kuka heitä noissa vaativissa oikeudellisissa tehtävissään auttaa. Erityisesti yksityisellä sektorilla pk-yritysten kentässä ohjauksen ja ohjausvoiman puute näyttää melkoiselta.

Keväällä EU:n tietosuojaviranomaisten kokouksessa sivuttiin samaa kysymyksenasettelua. Eräissä jäsenvaltioissa tietosuojaviranomaiset ovat siirtäneet toimintojensa painopistettä radikaalisti ohjauksesta jälkikäteisen lainvalvonnan - ja sanktioiden - suuntaan. Suomalainen henkilötietolainsäädäntö edellyttää, että tietosuojavaltuutettu pyrkii ohjein ja neuvoin saattamaan lainvastaisen toiminnan vastaamaan lain asettamia edellytyksiä.

Tunnistan tässä eräänlaisen kehäpäätelmän, sillä jos ennakollista ohjausta vähennetään, joudutaan sitä lisäämään jälkikäteen. Kuka siitä sitten ehkä kärsisi? Käsitykseni mukaan sekä rekisteröidyt että rekisterinpitäjät, sillä mielestäni edelleen kestävänä ideana tulee olla ongelmien ja oikeudenloukkausten ennaltaehkäisy. Optimistisesti toteankin, että oikeudenmukaisuuden arvon voisi ajatella yhdistävän niin rekisteröityjä, henkilötietoja käsitteleviä kuin meitä viranomaisia.

----

[KIRJOITTAJA]

Reijo Aarnio on tietosuojavaltuutettu.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.