Tulostusversio

3/2009

Tarpeellinen pohjoinen ulottuvuus

Teksti: Mia Murtomäki

Pohjoismaiden tietosuojaviranomaisten yhteistyölle on tarvetta, koska usein samat tietosuojakysymykset tulevat ajankohtaisiksi yhtä aikaa.

Pohjoismainen yhteistyö on kuulunut Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaan alusta eli vuodesta 1987 pitäen. Pohjoismaisten tietosuojaviranomaisten yhteistyö on erittäin tärkeää siksi, että pohjoismaissa samat tietosuojakysymykset nousevat usein esille yhtä aikaa.

Pohjoismaisessa lainsäädännössä ja tietosuojailmiöissä on huomattavia samankaltaisuuksia verrattuna vaikkapa Etelä-Eurooppaan. Usein on tarvetta tehdä yhteisiä linjauksia tai ottaa mallia lainsäädännön harmonisointiin.

Pohjoismaisten kokousten järjestelyvastuu kiertää Norjan, Ruotsin, Islannin, Tanskan ja Suomen kesken. Päällikkökokoukset järjestetään joka toinen vuosi ja esittelijäkokoukset joka vuosi.

Uutuutena pohjoismaiseen yhteistyöhön ovat tulleet mukaan vuonna 2009 omina itsenäisinä viranomaisina ja itsehallintoalueina Färsaaret ja Ahvenanmaa. Ahvenanmaan tietosuojavaltuutettu Susanne Björkholm osallistui jo tämän kevään Tukholman päällikkökokoukseen osana Suomen delegaatiota.

Päälliköt valmistelevat EU-asioita

Pohjoismaisten tietosuojaviranomaisten päälliköiden yhteistyö on jatkuvaa ja tiivistä. He valmistelevat yhdessä EU:ssa käsiteltäviä tietosuoja-asioita. Tämän kevään päällikkökokouksessa Tukholmassa keskusteltiin muun muassa työelämän tietosuojasta, internetistä sekä talouskriisin vaikutuksista pankkisalaisuuteen. 

Vuonna 2007 päällikkökokous järjestettiin Islannissa. Kokouksen aiheita olivat yksityisyydensuojan vaikutusten arviointi, henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa sekä biometriikka.

Suomi vastaa vuoden 2011 päällikkökokouksen järjestämisestä.

Päälliköt käyvät läpi myös toimistojen johtamiseen liittyviä asioita. Tietosuojaviranomaisten toimistojen perustoiminnot ovat perusteiltaan hyvin samankaltaisia. Tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan lisätä oppimalla toisilta toimistoilta ja omaksumalla hyviä käytäntöjä.

Esittelijät puivat pykäliä

Pohjoismaisissa esittelijäkokouksissa keskustellaan ja käydään läpi tiukasti juridisia yksityiskohtia ja ruohonjuuritason käytännön kysymyksiä tietosuojaan liittyen. Tietojenvaihto ja ideoiden esille tuominen on tässä suhteessa kullanarvoista.

Internet ja kameravalvonta ovat useana vuonna olleet esittelijöiden asialistalla. Myös sähköinen hallinto on puhuttanut esittelijöitä. Tämän vuoden esittelijäkokouksessa Färsaarilla keskusteltiin muun muassa verkkoyhteisöistä, työelämän teknisistä valvontakeinoista ja sähköisistä potilasasiakirjajärjestelmistä.

Färsaarilla todettiin jälleen kerran, että pohjoismaiset tietosuojailmiöt ja -kysymykset ovat hyvin samankaltaisia. Miksi siis keksiä pyörää kokonaan uudestaan, jos toinen pohjoismainen tietosuojaviranomainen on jo antanut oman tulkinta- ja ohjausratkaisun jossakin asiassa.

Suomessa esittelijäkokous järjestettiin viimeksi vuonna 2006. Teemoina olivat erityisesti työelämän tietosuojan kysymykset, muun muassa huumetestaus, joten Suomi ainoana erityislain omaavana maana oli mitä sopivin johtamaan puhetta aiheesta.

Seuraavaksi esittelijäkokouksen isännöintivuorossa on talouskriisin keskellä kamppaileva Islanti.

Tärkeää IT-yhteistyötä

Merkittävä pohjoismainen yhteistyön muoto on myös tietosuojaviranomaisten IT-asiantuntijoiden verkottuminen. Tietotekniikan ja -teknologian kehitys on pohjoismaissa eri vaiheessa, joten yhtenäisten tulkintalinjojen aikaansaaminen on ollut tarpeellista tietojärjestelmiä ja tietoturvaa koskevissa kysymyksissä.

Suomi johti puheenjohtajana IT-asiantuntijoiden pohjoismaista kokousta tämän vuoden alussa. Suomi on ollut mukana toteuttamassa niin kansainvälisiä kuin pohjoismaisiakin kokouksia, joissa on etsitty vastauksia esimerkiksi tietoturvallisuuden ja sähköisen tunnistamisen ongelmiin.

------

[KIRJOITTAJA]

Ylitarkastaja Mia Murtomäki toimii Tietosuojavaltuutetun toimistossa ja koordinoi pohjoismaista esittelijäyhteistyötä.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.