Tulostusversio

2/2008

Pääkirjoitus 2/2008

Teksti: Timo Lehtimäki

Suuntaa voi vielä muuttaa

Tietoturva on jännä kenttä. Jatkuvasti muuttuvat uhkat, nopeat erikoistilanteet ja yhteispelin suuri merkitys ovat kuvaavia tälle virtuaalimaailman jalkapallolle. Ainakin yksi merkittävä ero kuitenkin löytyy: Jalkapallosta nauttivat sekä pelaajat että katsojat, mutta tietoturvassa kampitukset ovat otsikoissa. Olisiko tässä paradigman muutoksen paikka?

Tietoturva liitetään aiheena jonkin pahan torjumiseen. Voisimmeko muuttaa ajatuksen päinvastaiseksi? Tietoturva olisikin mahdollistaja, jonka avulla toimintoja voitaisiin kehittää tulevaisuuden tarpeiden ja laatuvaatimusten mukaisiksi jopa etunojassa. Laatuajattelun nostaminen ykköseksi tarkoittaisi esimerkiksi palvelujen helppoutta, toimivuutta ja nopeutta. Uskon, että nämä ovat tulevaisuuden valttikortteja ja niitä tekijöitä, joilla rakennetaan muun muassa innovatiivisia palveluita ja luottamusta. En väheksyisi myöskään muutoksen vaikutusta kansalliseen kilpailukykyyn.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla uusi kansallinen tietoturvastrategia. Edellistä strategiaa voitiin pitää esimerkillisenä askeleena kansainvälisestikin vertailtuna. Strategia ei jäänyt paperinmakuiseksi, sillä useissa käytännön hankkeissa saatiin merkittäviä tuloksia. Näistä esimerkkinä Viestintäviraston CERT-toiminnan kehittäminen ja kansalaistaitojen lisääminen yhteisillä talkoilla. Toivottavasti uudesta strategiasta saadaan entistä järeämpiä kulmakiviä arjen tietoyhteiskunnan perustuksiin. Ehkäpä joitakin linjauksia tietoturvasta mahdollistajana.

Lehden sisältö tarjoaa toivottavasti monelle uutta pohdittavaa. Lupaan jo tässä, että maailma ei ole vielä valmis, ja kehittämistyötä riittää. Valmiita ratkaisuja ei aina ole tarjolla etenkään alueen pioneereille. Periaatteet saattavat olla hyvinkin selkeitä, mutta käytännön toteutus ja menestys jäävät arvoituksiksi. Lehden sisältöön tuleekin suhtautua uteliaasti oppien ja omaksuen, mutta toisaalta myös kriittisesti pohtien ja kyseenalaistaen.

Tunnistamiseen liittyvä problematiikka on hyvin monitahoinen. Kun sähköisestä asioinnista haetaan tehoa yhteiskuntaan ja palveluihin, ratkaisujen on oltava luotettavia ja samalla helppoja. Tärkeää on muistaa, että teknologia ei saa olla veturina. Vielä tärkeämpää on muistaa, mihin suuntaan tuo veturi kuljettaa. Tietoyhteiskunnassa kun raiteita vielä uupuu monin paikoin. Toimijoilta vaaditaan siis erityisen paljon. Toteutus on tärkeä, mutta vähintään yhtä tärkeää on viestinnän ymmärrettävyys ja avoimuus. Ongelmia kohdataan varmasti ja niitä pitää pystyä käsittelemään. Joissakin ratkaisuissa taas on pakko pyrkiä nollatoleranssiin. Sähköinen äänestäminen on tästä loistava esimerkki.

Lopuksi nostan esille vielä yhden periaatteen: luottamus menetetään vain kerran. Meillä ei kai ole siihen varaa.

----

[KIRJOITTAJA]

Timo Lehtimäki on Viestintäviraston verkot ja turvallisuus -tulosalueen johtaja.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.